เปิดโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในโลก พื้นที่กว่าล้านตรม. ผลิตไฟ 390 Kw.

25
โรงกระจกแห่งทะเลทราย’ ในตุนหวง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1.4 ล้านตารางเมตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 390 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (Kwh) ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 350,000 ตันต่อปี ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์แบบเกลือหลอมเหลวขนาดใหญ่ที่สุด สามาถผลิตไฟฟ้าตลอด 24 ชม.
สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า จีนได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกลางทะเลทรายโกบี มณฑลกานซู่  โดย”โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์” หรือ “โรงกระจกแห่งทะเลทรายโกบี” แห่งนี้รับแสงอาทิตย์ยามกลางวันและขับเคลื่อนการทำงานยามกลางคืนด้วยเกลือหลอมเหลว ขนาด 100 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองตุนหวงของมณฑลกานซู่ไปทางตะวันตกราว 20 กิโลเมตร ประกอบด้วยกระจกเฮลิโอสแตต (Heliostat) มากกว่า 12,000 บาน เรียงรายล้อมหอคอยดูดซับความร้อนสูง 260 เมตร ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางวง
ทิวแถวกระจกดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่กว่า 1.4 ล้านตารางเมตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 390 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (Kwh) ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 350,000 ตันต่อปี ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์แบบเกลือหลอมเหลวขนาดใหญ่ที่สุดและมีหอคอยดูดซับความร้อนสูงสุดในประเทศ ทั้งยังสามารถผลิตพลังงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
.
การผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ถือเป็นเทคโนโลยีประยุกต์ใช้พลังงานที่เกิดขึ้นใหม่และมีศักยภาพในการเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการส่งออกพลังงานไปยังทั่วประเทศ
.