“วิษณุ” เผย สภาประสาน ขอเปิดสมัยวิสามัญ 17-18 มี.ค.64 แก้รธน.วาระ3

32

รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย ชี้ ไม่ต้องรอศาล รธน.วินิจฉัย เผย สภาฯ ได้ประสาน เปิดประชุมสมัยวิสามัญ วันที่ 17-18 มี.ค.นี้ เพื่อ ถกแก้ รธน. ระบุ เดินหน้าโหวตวาระสามได้

วันที่ 9 มี.ค.64 เวลา 12.50 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบด้านกฎหมายของรัฐบาล ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ…ว่า ทางสภาได้ประสานขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ วันที่ 17 และ 18 มีนาคมนี้ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ…. ในวาระสาม ซึ่งสามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 11 มีนาคมนี้ เพราะทางสภาก็มีเรื่องอื่นที่ต้องพิจารณา 3 เรื่อง

ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาเข้าสภาพิจารณาเร่งด่วน จะใช้เวลาตรวจครึ่งวัน ส่วนที่เหลืออีกวันครึ่งเอาไว้พิจารณากฎหมายอื่น 3 ฉบับ เพราะถึงอย่างไรก็ต้องโหวตอยู่แล้ว ตอนนี้ก็ต้องโหวตอยู่แล้ว เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ซึ่งทางสภาก็ต้องแจ้งทางสมาชิกล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ให้มาประชุม ต่อข้อถามว่า เวลานี้มีการพูดไปถึงการแก้ไขเป็นรายมาตราหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า วันนี้ยังไม่เห็นมีใครพูด และ เมื่อถามย้ำว่า ฝ่ายค้านระบุว่าหากแก้ทั้งฉบับไม่ได้ มีทางออกคือแก้เป็นรายมาตรา นายวิษณุกล่าวว่า ก็ใช่ แต่ไม่มีใครพูดใน ครม.วันนี้