“วิษณุ” หวั่น!! โหวตแก้รธน. วาระ 3 เสี่ยงองค์ประชุมล่ม! แท้ง-นับหนึ่งใหม่

78

วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ชี้ หากจะเดินหน้าโหวตแก้รัฐธรรมนูญ วาระ 3 สามารถทำได้ แต่เสี่ยงองค์ประชุมล่ม ทำให้ รธน.ที่ผ่านวาระ 1-2 แท้ง และ ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่

วันที่ 12 มี.ค.64 ที่ ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นหลังศาลรัฐธรรมนูญลงมติ 8 ต่อ 1 วินิจฉัย รัฐสภามีอำนาจหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อน ว่า ต้องอ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็มก่อน จึงไม่ทราบว่าจะสามารถลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสามได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญในวาระหนึ่งและวาระสองไม่มีปัญหา ทั้งนี้ เป็นเรื่องของสภาที่จะตัดสินใจเดินหน้าโหวตวาระสามหรือไม่

“ความเสี่ยงมี เพราะมี ส.ว. และ ส.ส.บางส่วนที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งหากเดินหน้าประชุมวาระสามอาจจะไม่มีคนมาประชุม หรือลงมติไม่เห็นด้วย อย่างน้อยที่สุด คือ งดออกเสียง ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญตกไป ซึ่งต้องไปเริ่มนับ 1 กันใหม่”

นายวิษณุ กล่าวด้วยว่า กระแสในสภาอยากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา เพราะไม่ยาก เร็ว เดือนเดียวก็เสร็จ และไม่ต้องลงประชามติ เพียงแต่ต้องคิดให้ตรงกันเสียก่อนว่า แก้รายมาตรา คือ มาตราใด ซึ่งต้องไม่แตะต้อง (มาตรา 256) เกี่ยวกับ 3 ประเด็น

1.วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทำให้ขณะนี้ มีวิธีแก้ไข 2 วิธีแล้ว คือ การแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา และร่างใหม่ (แก้ไขทั้งฉบับ) ซึ่งต้องไปทำประชามติก่อน 2.คุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระ 3.หมวดพระมหากษัตริย์

“วาระ 1 กับวาระ 2 ไม่แท้ง แต่วาระ 3 จะตัดสินใจแท้งกันเสียหรือเปล่า จะตัดสินใจเลื่อนไปมันก็ได้ หรือจะตัดสินใจดันเข้าสภาต่อก็ได้ แต่จะยุ่งนิดหนึ่ง เพราะมีบางมาตราพ่วงเข้าไปทำให้เกิดปัญหา เช่น มาตรา 5 และมาตราอื่นอีกหลายมาตรา ซึ่งถ้าสภาลงมติวาระสามตกไป ดูจะจบลงด้วยดี อาจจะไม่ถูกใจบางคน แต่ไม่เกิดปัญหา แต่หากลงมติวาระ 3 แล้วผ่าน จะไปเดินต่อยาก และรับรองว่าจะมีคนเลี้ยวไปศาลรัฐธรรมนูญอีก”

นายวิษณุกล่าวว่า การประชุมสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 17 มีนาคม 2564 คงจะมีการหารือกัน ถ้าสภาตัดสินใจลงมติวาระ 3 ก็ลงไป แต่มีโอกาสที่สมาชิกสภาจะงดออกเสียงสูงมาก โดย บางมาตราสามารถแก้ได้ เช่น การแก้ไขการออกเสียงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 ใน 3 หรือ 3 ใน 4 หรือ ต่อไปไม่ต้องใช้เสียง ส.ว. 1 ใน 3 แต่ทุกมาตราที่ผูกกับ ส.ส.ร. ต้องทำประชามติ

นายวิษณุทิ้งท้ายว่า ข้อสำคัญเมื่อไม่เกิด ส.ส.ร. ขึ้นแล้ว สภาจะยุบหรือไม่ หรือ ต้องเลือกตั้งใหม่หรือไม่ ไม่เกี่ยวอะไรกัน ส่วนการทำประชามติต้องรอให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การออกเสียงประชามติ พ.ศ. …. ผ่านสภาเสียก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ในสภาวาระสอง