“พิพัฒน์” หารือ ภาครัฐ เอกชนวางแผนเปิดประเทศรับมือนักท่องเที่ยวต่างชาติ

25

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมเรื่องแผนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมทั้งชมความพร้อมของพื้นที่ State Quarantine

วันที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมเรื่องแผนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และผู้แทนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้การต้อนรับ และร่วมประชุม ณ ห้องจองคำ โรงแรมรติล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือในหัวข้อ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอโดย ผู้แทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกองทุน We Love Chaing Mai ผู้จัดการไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ นายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทย นายกสมาคมร้านอาหาร และ สถานบันเทิงเชียงใหม่

หลังจากนั้น ในเวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือสถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกัน State Quarantine ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ BP Chiang Mai City Hotel