พปชร.เร่งแก้!! ภัยแล้ง ขอ”ฝนหลวง”ช่วยปชช.”เมืองคอน”1.2 หมื่นครัวเรือน

48

ส.ส.พปชร. เร่งช่วยเหลือชาวบ้าน 1.2 หมื่นครัวเรือน พื้นที่ 3 อำเภอ “เมืองคอน” หลังได้รับผลกระทบปัญหาภัยแล้ง ประสานกรมชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำระยะกลาง และยาว แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

วันที่26 มี.ค.64 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช และรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคม-พ.ค. ประชาชนในพื้นที่ 3 อำเภอ ของจ.นครศรีธรรมราช คือ อ.เชียรใหญ่ หัวไทร และปากพนัง ต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี

ล่าสุดตนได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบประมาณ 12,000 ครัวเรือน เบื้องต้น ตนได้ประสานไปยัง กรมชลประทาน โดย นายพิทักษ์พงษ์ ติ๊บแก้ว ผอ.โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่จำนวน 28 หมู่บ้าน 13 ตำบล 3 อำเภอ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค และ เพื่อการเกษตร ในระยะเร่งด่วน นอกจากนี้ยังได้ประสาน ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเร่งทำฝนหลวงเติมน้ำให้กับพื้นที่ 3 อำเภอดังกล่าว

สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติ โดยในระยะกลาง กำหนดให้ขุดคลองชะอวด-แพรกเมือง และแม่น้ำเชียรใหญ่-ปากพนัง ตลอดเส้นทางตามโครงการพระราชดำริ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ในฤดูแล้ง และระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก

ขณะที่ระยะยาว ได้แก่ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อ.ทุ่งใหญ่ พื้นที่ประมาณ 4,600 ไร่ ที่อยู่ในระหว่างการเวนคืนที่ดิน ส.ป.ก. และจัดหาที่ทำกินใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ 1,000 ไร่ ซึ่งที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร ได้มอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ และเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ในระยะกลาง และระยะยาวเสร็จสมบูรณ์ ชื่อว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช จะได้รับประโยชน์ทั้ง การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำไม่เพียงพอในพื้นที่การเกษตร และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน