ฮิญาบนักเรียน ความแตกต่างอนุบาลปัตตานี-จุฬาภรณ์ นครศรีฯกับปทุมวัน

830

เด็กหญิงฟาร์ซานา มะโซ๊ะ นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บุตรสาวของ มาฮามะเฟาซี มะโซ๊ะ ได้กลายเป็นไวรัลให้คนในสังคมได้พูดถึง หลังได้เป็นข่าวว่า ทางโรงเรียนได้ผู้อนุญาตเธอสามารถสวมฮิญาบในโรงเรียนได้ เธอได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนคลุมฮิญาบเรียบร้อยแล้วในเวลานี้  กับกระแสฮิญาบที่มีมา 30 ปี

เธอ เข้าเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน ตามโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ EPTS ได้ ผู้ปกครองได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการเพื่อขออนุญาต ซึ่งได้รับอนุญาตโดยมา ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยการผลักดันของ อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร รอง ผอ. ฝ่ายกิจการนักเรียน (ฝ่ายปกครอง) ในขณะนั้นในคือ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งตอนนี้ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ 1 ตุลา 2563 ที่ผ่าน

รูปของเธอถูกนำมาใข้เป็นต้นแบบการแต่งกายของโรงเรียน บรรดาเยาวชนนักเคลื่อนไหวนำมาเป็นสัญญลักษณ์การปลดแอกการบังคับสวมเครื่องแบบในโรงเรียน

เป็นไวรัลที่มีการพูดถึงในหลายวงการ รวมทั้ง กลุ่มต่อต้านอิสลามก็นำมาเป็นประเด็นการเคลื่อนไหว

เหตุเกิดตั้งแต่ มิถุนายน 2563 แต่เพิ่งได้รับความสนใจ เมื่อมีการนำมาพูดถึง พร้อมๆกับปัญหาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช ที่มีเด็กหญิงมุสลิม สอบได้ทุนเข้าเรียน แต่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการที่เป็นมุสลิม

มีการเปรียบเทียบกันว่า ทำไมนครศรีฯ ซึ่งมีมุสลิมอยู่มาก ทำไมห่างไกลกับกรุงเทพฯมากนัก ในเรื่องความรู้ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ ของผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีต่อนักเรียนที่มีความแตกต่าง

เช่นเดียวกับที่อนุบาลปัตตานี ที่มีมุสลิม 90% และโรงเรียนวัดหนองจอก ที่มีมุสลิมมาก แต่ห้ามคลุมฮิญาบ อ้างว่า เป็นที่ธรณีสงฆ์ แต่โรงเรียนสุเหร่า ที่สุเหร่าบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน ซึ่งมีดาดดื่นในกรุงเทพฯ ไม่มีปัญหาเรื่องการแต่งกาย ไม่มีการบังคับให้นักเรียนที่ไม่ใช่มุสลิมสวมฮิญาบเมื่อเข้าสู่ที่ดินของมัสยิด

ความจริงคนไทยและมุสลิมไทยไม่ค่อยคุ้นชินกับการสวมฮิญาบมากนัก ในอดีตสตรีมุสลิมไม่ได้ตระหนักถึงหลักคำสอนเรื่องการสวมฮิญาบมากนัก ดูจากภาพในอดีตผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่สวมฮิญาบ จนปี 2530 เริ่มที่วิทยาลัยครูยะลา นักศึกษาเริ่มสวมฮิญาบ และถูกห้าม นำไปสู่การชุมนุมเรียกร้อง เป็นการชุมนุมของนักศึกษามุสลิมที่ใหญ่มากครั้งหนึ่ง ที่สุดได้รับอนุญาต

การสวมฮิญาบในวค. ยะลา และสถานสถานศึกษา มาจากการต่อสู้เรียกร้อง ไม่ได้มาแบบเปล่า

หลังการจากปรากฏการณ์ วค.ครูยะลา การคลุมฮิญาล จึงแพร่หลายที่สตรีมุสลิมไทย ซึ่งเป็นการนำหลักการศาสนามาปฏิบัติ หลังจากที่ได้ละเลยกันมานาน

แต่แม้มุสลิมจะสวมกันยาก แต่ระเบียบราชการยังตามไม่ทัน อาทิ ระเบียบการแต่งกายของข้าราชการ การทำบัตรประชาชน จนถึงยุคนายเด่น โต๊ะมีนา เป็นรมช.มหาดไทย ได้ผลักดันระเบียบนี้ออกมา ทำบัตรประชาชนโดยสวมฮิญาบได้ ข้าราชการสวมฮิญาบได้

แต่นักเรียน ต้องรอถึงสมัย นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ เป็นรมช.ศึกษาธิการ ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ปี 2551 ออกระเบียบให้นักเรียนหญิงมุสลืมคลุมฮิญาบในโรงเรียนทั่วประเทศ แต่ยุค คสช.นายธีรเกียรติ รมว.ศึกษา ได้แก้ระเบียบ กรณีธรณีสงฆ์ให้ตกลงร่วมกัน หลังเกิดกรณีปัญหา อนุบาลปัตตานี

ส่วนหมอ พยาบาล ไม่ได้ตามข้อมูลว่า ได้รับอนุญาตในสมัยใด

แม้จะมีการอนุญาตถูกต้อง แต่โรงเรียนหลายแห่ง ยังฝ่าฝืนคำสั่ง อย่างล่าสุด ที่วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช

ฮิญาบจะยังเป็นประเด็นปัญหาต่อไป หากสังคมยังไม่ยอมรับสิทธิ เสรีภาพ ในความเชื่อที่แตกต่าง

Pornpaya Mtoday

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1379752995721149&id=219341721762288