ประโยชน์ของ “ใบมะม่วงหิมพานต์” เหนือกว่าพืชจากตะวันตก

471

ใบมะม่วงหิมพานต์ มีประโยชน์มีสารป้องกันอนุมูลอิสระที่เหนือกว่าผลไม้จากเมืองนอก