ประโยชน์ของ “ใบมะม่วงหิมพานต์” เหนือกว่าพืชจากตะวันตก

361

ใบมะม่วงหิมพานต์ มีประโยชน์มีสารป้องกันอนุมูลอิสระที่เหนือกว่าผลไม้จากเมืองนอก