ส.ส.สงขลา ส่งความปรารถนาดีถึงพี่น้องมุสลิม เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน

106

ส.ส.สงขลา ภูมิใจไทย ส่งความปรารถนาดีถึงพี่น้องมุสลิมเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ขอให้ได้รับผลบุญและริสกีที่เพิ่มพูน

นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สงขลา 7 รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิม ซึ่งวันที่ 1 ของเดือนรอมฏอน หรือเดือนบวช ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันที่ 13 เมษายน 64 ซึ่งกำหนดให้พี่น้องมุสลิมต้องถือศีลอด และงดเว้นจากการกระทำสิ่งไม่ดีทั้งปวง

‘เนื่องในเดือนบวชปีนี้ ของพี่น้องมุสลิม ผมขอให้ทุกท่าน ได้ปฏิบัติบทบัญญัติ 1 ใน 5 อย่าง คือการถือศีลอด ของศาสนาอิสลาม การปฏิบัติตน ด้วยความศรัทธา (อีหมาน) ตลอดทั้งเดือน การระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า (อีบาดะห์) การบริจาคทาน (ศอดาเกาะห์) ขอให้ทุกท่าน ได้รับผลบุญและริสกีครั้งนี้ด้วย ด้วยสิ่งที่พระองค์ประทานให้แก่ทุกๆท่าน และขอดุอาร์ให้พี่น้องมุสลิม และคนไทย รอดพ้นจากภัย โควิด-19 ด้วย วัสสลาม ‘ นายณัฏฐ์ชนน ระบุ