ครม. ไฟเขียว!! แจกเงิน”เราชนะ” รับ7,000 บาท ขยายเวลาใช้จ่ายถึง30 มิ.ย.64

189

ครม.ไฟเขียวแจกเงิน ในโครงการเราชนะ ช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เพิ่มอีก 7,000 บาท โดยขยายจากกลุ่มเป้าหมายเดิม 31.1ล้านคน เป็น 33.5 ล้านคน และ ขยายเวลาใช้จ่ายไปสิ้นสุด ในวันที่30 มิ.ย.64

วันที่20 เม.ย.64 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกสาม โดย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ “โครงการเราชนะ” เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ สามารถได้รับความช่วยเหลือและสามารถใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

1.ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการ จากกลุ่มเป้าหมายประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็นกลุ่มเป้าหมายประมาณ 33.5 ล้านคน หรือเพิ่มอีก 2.4 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท

2.ขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิตามโครงการ จากสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค.64 เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย.64