จะขูดรีดชาวบ้านไปถึงไหน! ครม.อนุมัติทำใบขับขี่ต้องเรียนกับเอกชน 6,000 ไม่งั้นหมดสิทธิ์

155

“ครม.” อนุมัติยกเครื่องการออกใบอนุญาตขับขี่ใหม่ พร้อมออกประกาศกฎกระทรวงให้ผู้สอบต้องผ่านโรงเรียนสอนขับรถและอบรมไม่น้อยกว่า 15 ชม.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติแนวทางยกระดับการออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะให้การออกใบอนุญาตขับขี่ในอนาคตมีลักษณะออกยากแต่ยึดง่าย เพื่อเป็นเกณฑ์เป้าหมายให้ผู้ขับรถที่ได้รับอนุญาตมีคุณภาพสูงขึ้น โดยหลังจาก ครม.ผ่านความเห็นชอบก็จะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎกระทรวงต่อไป ซึ่งการดำเนินการยืนยันว่าอยู่บนพื้นฐานที่ต้องการยกมาตรฐานผู้ใช้รถใช้ถนน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า แนวทางการออกใบอนุญาตในอนาคตจะมีวิธีปฏิบัติ คือ ผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถเอกชน ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการพร้อมแล้วทั่วประเทศ 90 แห่ง ผู้ขอใบอนุญาตเรียนอบรมขั้นตอนต่าง ๆ ครบ 15 ชั่วโมง โรงเรียนสอนขับรถจะส่งรายชื่อผู้ขอสอบมาที่กรมการขนส่งทางบก โดยจะส่งข้อมูลทางออนไลน์ หลังจากนั้นผู้ที่ต้องการสอบใบอนุญาตจะต้องมาแสดงตัวที่กรมฯ หรือขนส่งจังหวัดที่จะออกใบอนุญาตขั้นตอนสุดท้ายให้ โดยจะครอบคลุมถึงผู้ที่มีใบขับขี่แล้วหากจะมีการต่อใบอนุญาตต้องไปผ่านการอบรมจากโรงเรียนสอนขับรถเอกชน 1 ชั่วโมง ก่อนออกใบอนุญาตต่อใบขับขี่เช่นเดียวกัน ซึ่งแนวปฏิบัตินี้จะต่างจากเดิมที่ผู้สอบใบขับขี่ต้องอบรมที่กรมฯ เป็นเวลา 5 ชั่วโมง และผู้ต่อใบอนุญาตไม่ต้องอบรม

ส่วนการเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถจะมีการกำหนดเพดานค่าเรียนสูงสุดไม่เกิน 6,000 บาท ส่วนผู้อบรมจะเสียค่าอบรมที่กำหนดอัตราในอนาคต แต่เชื่อว่าจะเป็นราคาที่ไม่สูงและประชาชนรับได้ ส่วนพื้นที่จังหวัดที่ขณะนี้ยังไม่มีโรงเรียนสอนขับรถก็จะให้ขนส่งจังหวัดเป็นหน่วยงานสอนและอบรมให้แก่ผู้ต้องการออกใบขับขี่

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการปรับหลักเกณฑ์ออกใบอนุญาตดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกศึกษาแนวทางระยะหนึ่ง โดยที่ผ่านมานอกจากเป้าหมายต้องการยกระดับคุณภาพสอบใบอนุญาตแล้วปริมาณผู้ต้องการสอบใบขับขี่ที่สูงขึ้นทุกวัน ขณะที่หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดมีเจ้าหน้าที่รองรับไม่มาก ส่งผลให้ผู้ประสงค์สอบใบขับขี่ในปัจจุบันต้องเข้าคิว เพื่อรอการสอบ ซึ่งบางรายต้องใช้เวลารอมากกว่า 3 เดือน แนวทางการนำโรงเรียนสอนขับรถควบคุมนั้นก็ช่วยให้การสอบใบขับขี่รวดเร็วมากขึ้น