ท่าฉางเดือดอีก ประมงหาหอยรุกพื้นที่อนุญาต ชาวบ้านต้านไม่อยู่นั่งร้องไห้หมดตัว(มีคลิป)

427

อ่าวท่าฉางกลับมาเป็นปัญหาอีกครั้งหลัง ประมงพื้นบ้านบุกคอกหอยชาวบ้าน ซึ่งยืนยันเป็นพื้นที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตั้งแต่ปี 2522 กว่า 10,000 ไร่ ร้องห้ามกองทัพเรือหาหอยไม่ไหว ต้องสิ้นเนื้อประดาตัว จังหวัดไร้แนวทางแก้ปัญหา

วันที่ 5 พฤษภาคม Mtoday ได้รับการ้องเรียนว่า ได้เกิดความวุ่นวายอีกครั้งบริเวณอ่าวบ้านดอน พื้นที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังกลุ่มประมงพื้นบ้านหาหอยได้บุกรุกเข้าไปหาหอยบริเวณพื้นที่อ่าวอำเภอท่าฉาง ซึ่งชาวบ้านระบุว่า เป็นที่พื้นที่ได้รับอนุญาตให้ชาวบ้านเลี้ยงหอยตั้งแต่ปี 2522

นายไพบูลย์ แพวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดแก้ปัญหาอ่าวบ้านดอน ซึ่งอยู่ในระหว่างการกันประมวงหาหอยไม่ให้พื้นที่ กล่าวว่า พื้นที่อำเภอท่าฉาง ไม่มีผู้มีอิทธิพลรุกล้ำพื้นที่อ่าว แต่เป็นชาวบ้านที่เข้ามาทำประมงเลี้ยงหอย จากการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตั้งแต่ปี 2522 พื้นที่ประมาณ 10,300 ไร่ และในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ได้จัดสรรงบประมาณ กว่า 100 ล้านบาท เข้ามาพัฒนาพื้นที่

‘ชาวประมงพื้นบ้านได้รุกเข้ามาพื้นที่ๆชาวบ้านเลีเยงหอยแครง หอยนางรม จนได้รับความเสียหาย ผมและชาวบ้านส่วนหนึ่งพยายามกันไม่ให้เข้ามา แต่ยังมีการรุกล้ำเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จนชาวบ้านหลายคนเจ้าของพื้นที่เลี้ยงหอย ท้อแท้ ปล่อยให้เข้ามาจับหอยในฟาร์ม หมดเนื้อหมดตัว จนหลายคนต้องร้องไห้ ได้เสนอปัญหาไปยังทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับความสนใจ จึงเกิดปัญหาอย่างที่เป็นอยู่’ นายไพบูลย์ กล่าว

ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งให้มีการรื้อคอกหอยที่บุกรุกพื้นที่อ่าวบ้านดอนในพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย ดอนสัก กาญจนดิษฐ์ เมือง ท่าฉาง ไชยา ให้รื้อคอกหอยออกจากบริเวณอ่าวทั้งหมด

ขอบคุณภาพ phakdee klaypikul