“นิพนธ์” สั่ง กปน.ลดค่าน้ำประปา 10% สองงวด พ.ค.-มิ.ย.64 ตามมติครม.

17

รมช.มหาดไทย ยัน มาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย เร่งช่วยพี่น้องประชาชน ผู้ใช้น้ำประปา เขต กทม. ปริมณฑล ที่รับผลกระทบโควิด-19 ลดค่าน้ำ10% สองงวดบิล เดือน พ.ค.-มิ.ย. 64 ตามมติครม.

วันที่ 5 พ.ค. 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกำกับดูแลการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ที่กระจายการติดเชื้อเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในระยะเร่งด่วน โดย กปน. มีภารกิจหลัก ในการจัดหา ผลิต และ จำหน่ายน้ำประปาให้บริการในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

สำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปเบื้องต้น ด้วยการลดค่าน้ำประปา 10% สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ทั้งบ้าน คอนโด หอพัก บ้านเอื้ออาทร และ กิจการขนาดเล็ก ทั้งนี้ไม่รวมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ สถานที่ที่มีการประกอบกิจการเล็ก เช่น กิจการร้านโชห่วย ร้านค้า โรงแรมขนาดเล็ก เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนพ.ค.-มิ.ย.2564 ทั้งนี้ ประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิแต่อย่างใด โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของของโรคไวรัสโควิด -19