ผบ.กองเรือยุทธการ มอบของเยี่ยมกำลังพล ขณะปฏิบัติหน้าที่ สู้ภัยโควิด-19

22

ผบ.กองเรือยุทธการ และ ชมรมภริยากองเรือยุทธการ มอบของเยี่ยมบำรุงขวัญ ตามนโยบาย”พลังสามัคคี พลังราชนาวี” เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลและจนท.ที่ฏิบัติงาน ในสถานที่เฝ้าระวังสังเกตอาการ เพื่อให้พร้อมรับวิกฤต COVID-19

วันที่ 11 พ.ค. 2564 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผบ.กองเรือยุทธการ และ คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ พร้อมคณะ มอบของเยี่ยมบำรุงขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลกองเรือยุทธการ และเจ้าหน้าที่ที่ฏิบัติงาน ในสถานที่เฝ้าระวังสังเกตอาการกองเรือยุทธการ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ในการนี้ได้ติดตามการดำเนินการเพื่อให้มีความพร้อมในการรับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นกับกำลังพลของกองเรือยุทธการ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ มีดำริให้จัดตั้งสถานที่เฝ้าระวังสังเกตอาการกองเรือยุทธการเพื่อเป็นสถานที่รองรับกำลังพลกลุ่มเสี่ยง และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้กรอบการพึ่งพาตนเอง ด้วยขีดความสามารถที่มี โดยใช้บุคลากรทางการแพทย์ของกองเรือยุทธการ ร่วมกับแพทย์จากโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ปฏิบัติงานในการดูแลกำลังพล และครอบครัวที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนประชาชนที่ได้รับการประสานจากโรงพยาบาล เพื่อแบ่งเบาความแออัดของโรงพยาบาลภาครัฐบาล ซึ่งปัจจุบันได้จัดเตรียมพื้นที่ของกองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้สามารถรองรับผู้ติดเชื้อ และ กลุ่มเสี่ยง  200 เตียง
โอกาสนี้ กองเรือยุทธการ และ ชมรมภริยากองเรือยุทธการ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ กำลังพล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมพลังต่อสู้เพื่อฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ให้เป็นไปตามนโยบายที่ผู้บัญชาการทหารเรือเน้นย้ำอยู่เสมอ “พลังสามัคคี พลังราชนาวี”