กลุ่ม”มาซาร์ส” นำไฮเทคโนโลยี รุกธุรกิจตรวจสอบบัญชี เมืองไทย ลุยตลาดโลก

31

กลุ่มบริษัทมาซาร์ส เตรียมรุกคืบนำเทคโนโลยีชั้นสูง พร้อมทีมบุคลากรมืออาชีพ ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และ ให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเมืองไทย มุ่งก้าวไปสู่ระดับโลก

กลุ่มบริษัทมาซาร์ส (Mazars) บริษัทผู้สอบบัญชี และ รับจัดทำบัญชี ตลอดจนให้บริการ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ภาษี การเงิน และ การดำเนินธุรกิจข้ามชาติชั้นนำ มีทีมบุคลากรมืออาชีพกว่า 42,000 คน ผ่านเครือข่ายครอบคลุม กว่า 90 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย เผยทิศทางการพัฒนางานด้านการตรวจสอบบัญชีในยุคดิจิทัล ต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Up-to-date technology) ทรัพยากรบุคคล (Human capital) และ ภูมิปัญญาสะสม (Collective Intelligence) เพื่อขับเคลื่อนงานด้านตรวจสอบบัญชีและการเงินให้ถูกต้อง โปร่งใส พร้อมรับมือกับความท้าทายต่อธุรกิจในตลาดโลก

การตรวจสอบบัญชี เป็นองค์ประกอบสำคัญ ต่อการเตรียมความพร้อมให้ภาคธุรกิจที่ต้องการเติบโตในตลาดโลก ซึ่ต้องอาศัยการจัดเตรียมและเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ ปัจจุบัน บริษัทมาซาร์ส ได้มีการนำเทคโนโลยีหลายด้าน อาทิ Cloud Computing , Big Data และเทคโนโลยีการวิเคราะห์และประมวลผลมาใช้ในการตรวจสอบทางบัญชีให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆ เสริมประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีและวางแผนการเงินสำหรับองค์กรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับในประเทศไทยนั้น มาซาร์ส ได้มีการนำเทคโนโลยี ATLAS Analytics ซอฟท์แวร์ประสิทธิภาพสูงที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบบัญชีมาใช้ในการให้บริการลูกค้า โดยทำงานร่วมกันกับ Big Data ที่ช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวางแผนจะเสริมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาเป็นพอร์ทัลที่สามารถใช้เชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลทางบัญชีที่ลูกค้าสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ตรวจจับความผิดพลาดและป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปด้วยพร้อมๆ กัน เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้งานตรวจสอบบัญชี สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้คาดการณ์การเงินอนาคตได้

นอกจากการนำเทคโนโลยีมาใช้เสริมประสิทธิภาพงานตรวจสอบบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแล้ว บริษัทมาซาร์สยังให้ความสำคัญกับการมีทีมบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าอย่างถ่องแท้ เพื่อช่วยให้คำปรึกษาและวางแผนให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จได้อย่างที่มุ่งหวัง เพราะมองว่าทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมีความเชี่ยวชาญจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการช่วยให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จไปด้วยพร้อมๆกัน

ปัจจุบัน บริษัทมาซาร์สมีลูกค้าที่เป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Public Interest Entities : PIEs) อยู่เกือบ 2,000 รายทั่วโลก รวมทั้งบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของยุโรปกว่า 400 แห่งและอีกกว่า 140 แห่งในประเทศจีน นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการลูกค้าที่เป็นธุรกิจเอกชนและธุรกิจครอบครัวมากกว่า 50,000 ราย ซึ่งมีทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าที่เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ ไปจนถึงบริษัทข้ามชาติเก่าแก่อีกด้วยนายร็อบ ฮูเรนคัมป์ ประธานกรรมการบริษัท มาซาร์ส ประเทศไทย กล่าวว่า กลยุทธ์การขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทมาซาร์สคือ การร่วมเป็นพันธมิตรกับธุรกิจในท้องถิ่น รวมถึงร่วมบริหารกิจการร่วมกับพาร์ตเนอร์ท้องถิ่นในแต่ละประเทศที่เข้าไปดำเนินกิจการ ทำให้เกิดการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด รู้จักความต้องการของลูกค้าในแต่ละตลาดได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัท มาซาร์ส ตั้งเป้าเป็นหนึ่งในห้าบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีชั้นนำในประเทศไทยภายในปี 2567 ในแง่รายได้ มาซาร์ส ประเทศไมย คาดหวัง ให้เติบโต จากจำนวนลูกค้าเฉลี่ยปีละประมาณ 11% ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของอุตสาหกรรม โดยบริษัทได้เปรียบเรื่องความคล่องตัวในการทำงาน และมีเครือข่ายที่ทำงานใกล้ชิดกันทั่วโลก สามารถประสานงานให้ลูกค้าองค์กรทุกประเภทที่ต้องการลงทุนข้ามชาติ