เบตงปล่อยแถวปราบยาเสพติด-อาชญากรรม

68

วันที่ 16 มีค.2560 เวลาประมาณ 14.00 น.
ภายใต้การสั่งการและอำนวยการของ นายดำรงค์ ดีสกูล นอภ./ผอ.ศป.ปส.อ.เบตง มอบหมายให้ นายสุทธินัย เปรมรัชชานนท์ ปลัด หน.ฝ่ายความมั่นคงเบตง นายชาคร คงเสรีกุล ปลัดงานป้องกันเบตง นายพงศธร คงทอง ปลัดช่วยงานป้องกันและงานยาเสพติดประจำอำเภอเบตง นำกำลัง อส.ชป.ศป.ปส.,อส.ชป.เสือดำ,อส.ชป.เขตเมือง ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพและอบายมุขในพื้นที่ ณ สภ.เบตง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบผู้กระทำความผิด