ศอ.บต. หนุนเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เล่นกีฬาสแต๊ค เพื่อคว้าชัยในเวทีระดับสากล

105

ที่หอประชุมมูลนิธิมะทา ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ครู และอาจารย์ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส จำนวนกว่า 30 คน ที่ผ่านการอบรมกีฬาสแต็ค เพื่อนำความรู้ที่อบรมไปฝึกสอนแก่ลูกศิษย์ในรายวิชาต่างๆ พัฒนาความรู้ด้านทักษะความจำที่แม่น การมีสมาธิ และในอนาคตเปิดโอกาส ให้น้องๆ นักเรียนในพื้นที่ สามารถลงแข่งกีฬาสแต็ค บนเวทีระดับจังหวัดและประเทศ แสดงถึงศักยภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ของกีฬาสแต็ค ในการช่วยแก้ปัญหาความก้าวร้าวในเด็กที่เกิดจากการเล่นเกมส์ที่มีความรุนแรง หรือการเปิดรับสื่อที่รุนแรงในปัจจุบันได้

 

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กีฬาสแต็ค เป็นกีฬาที่มีประโยชน์ในเรื่องการพัฒนาการทางสมองและร่างกายด้วย สร้างให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น อดทน มีเป้าหมายของตัวเอง และได้ทักษะการทำงานเป็นทีม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีนโยบายในการส่งเสริมทางด้านกีฬามาโดยตลอด สอดคล้องต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านกีฬา ไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดก็ตาม ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีต่อผู้ผ่านการอบรมกีฬาสแต็คทุกคน ที่ได้มุ่งมั่นในการฝึกฝนเพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับลูกศิษย์ของตนเอง ให้มีความรู้ด้านกีฬาสแต็ค และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างภาคภูมิ

ในอนาคต ศอ.บต. จะดำเนินการสนับสนุนกีฬาสแต๊ค ให้เต็มรูปแบบ โดยจะร่วมกับสมาคมกีฬาสแต๊ค (ประเทศไทย) จัดการอบรมและการแข่งกีฬาสแต็ค ใน ประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ และประเภททีม เพื่อให้น้องๆ เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมแสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่