“จุรินทร์” นำคณะ!! ลงพื้นที่ “อ่าวลึก-กระบี่” ลุยตรวจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

45

หน.พรรคปชป.นำคณะ ลุย “อ่าวลึก-กระบี่” สำรวจสถานการณ์ สินค้าการเกษตร โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และพบปะเกษตรกร ช่วยฟื้นฟูชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มกระบี่ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หน.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล สส.บัญชีรายชื่อ นายสาคร เกี่ยวข้อง สส.กระบี่ เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน ตรวจเยี่ยมโรงงานสกัดน้ํามัน ปาล์ม และ พบปะเกษตรกรในพื้นที่อําเภออ่าวลึก มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากโควิด-19 ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ํามัน กระบี่ จํากัด สาขาอ่าวลึก จังหวัดกระบี่นายจุรินทร์ กล่าวถึง กลไกบริหารจะเข้ามาช่วยกระตุ้นตลาด เพื่อช่วยแก้ในบางช่วงบางเวลา ที่พยายามช่วยคือช่วยลดปัญหาในอดีตเช่น 1.ปาล์มแทนที่จะขึ้นลงด้วยกลไกตลาดภายในประเทศ แต่ถูกปิดเบือนมีการลักลอบนำเข้าไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้ของล้นตลาด ตนได้หารือกับกรมการค้าภายในออกกฎระเบียบ ห้ามนำเข้าน้ำมันปาล์มทางบกต้องนำเข้าทางเรือเท่านั้น ช่วยป้องกันการลักลอบนำเข้าปาล์มมากดราคาในประเทศไทยอย่างมีนัยยะสำคัญ

2.ช่วยส่งเสริมการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเพื่อให้ดึงราคาในประเทศ โดยอุดหนุนกิโลกรัมละ 2 บาท ให้เร่งส่งออกช่วย โดยมีเงื่อนไข 2 ข้อ 1.จะอุดหนุนเมื่อสต๊อกในประเทศต้องล้นเกิน 300,000 ตัน 2.เมื่อราคาในตลาดโลกราคาถูกกว่าในประเทศและมาตรการอื่นๆ ขณะเดียวกันพระเอกอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์มถ้าราคาปาล์มตกลงมาต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4 บาท นโยบาย”ประกันรายได้เกษตรกร”ชาวสวนปาล์ม จะช่วยชดเชยเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงอีกหนึ่งปัญหาในขณะนี้คือปุ๋ยแพง ที่ผ่านมาปุ๋ยรายใหญ่คือจีน เปิดโอกาสให้อินเดียประมูลปุ๋ยเข้าประเทศล็อตใหญ่ ทำให้ปริมาณปุ๋ยในประเทศจีนลดลง และจีนกำลังก้าวเข้าสู่ฤดูหว่านใหม่ จีนจึงต้องเก็บสต๊อกปุ๋ยส่วนหนึ่งเพื่อดูแลเกษตรกรในประเทศ การส่งออกปุ๋ยลดลง ปุ๋ยในตลาดโลกราคาจึงสูงขึ้น ต้นทุนนำเข้าสูงขึ้น ซึ่งต่อไปนอกจากขอความร่วมมือจากผู้นำเข้าปุ๋ยแล้ว จะช่วยให้สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันสามารถซื้อปุ๋ยราคาพิเศษ โดยตนสั่งกรมการค้าภายในทำร่วมกับกระทรวงเกษตร เปิดบริการปุ๋ยราคาพิเศษ โดยขอความร่วมมือจากผู้นำเข้าคุยกับผู้ผลิตรายใหญ่ จะช่วยให้สมาชิกสหกรณ์สามารถลดต้นทุนปุ๋ยที่ราคาสูงลงมาได้สำหรับปัญหาเรื่องชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มจังหวัดกระบี่ที่ประสบปัญหาขาดทุนในช่วงที่ผ่านมาเพราะเกิดความไม่ชอบมาพากลในการบริหารจัดการของผู้บริหารชุดเก่า ขณะนี้ได้ดำเนินคดีอยู่ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม ตอนนี้มีผู้บริหารชุดใหม่ที่ดำเนินการแก้ปัญหาทั้งหมดอยู่และแก้ปัญหาภาระหนี้สินประมาณ 900 ล้านบาทในภาพรวม วันนี้ผมเข้ามาช่วยประสานงานให้เจ้าหนี้รายใหญ่คือ ธ.ก.ส.ช่วยจัดทำแผนฟื้นฟูและได้คุยกับ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธ.ก.ส.ท่านกษาปณ์ เงินรวง จะส่งผู้เชี่ยวชาญร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้บริหารชุดใหม่ของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มจังหวัดกระบี่ จัดทำแผนฟื้นฟูและแผนในการช่วยแก้ปัญหาหนี้สินจะได้เดินหน้างานของชมรมสหกรณ์ได้ต่อไป คาดว่าจะบรรลุผลสำเร็จเร็วๆนี้จะช่วยให้ชุมนุมสหกรณ์มีสภาพคล่องเกิดขึ้น