“มนัญญา”เยี่ยมชม!! สวนมังคุด สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี นครศรีธรรมราช

37

รมช.เกษตรและสหกรณ์ นำคณะ เยี่ยมชมสวนมังคุด GAP และจุดรวบรวมผลไม้สดของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในโครงการสนับสนุนองค์ความรู้ของภาครัฐ

วันที่ 13 มิ.ย.2564 น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหน.ส่วนราชการ และ คณะ เยี่ยมชมสวนมังคุด GAP ของนายไพรัตน์ จุลพันธ์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด จ.นครศรีธรรมราช พื้นที่ 4 ไร่ ต้นมังคุด 130 ต้น โดยปีที่ผ่านมีปริมาณผลผลิต 9,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 340,000 บาท ซึ่ง สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด เป็นจุดรวบรวมผลไม้ของสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ และได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยผสมใช้เองของสหกรณ์ เพื่อช่วยลดต้นทุน โดยให้สมาชิกนำปุ๋ยไปใช้ในการทำการเกษตร เมื่อขายผลผลิตได้ ค่อยนำเงินมาชำระหนี้ รวมทั้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสวนมังคุด และ การผลิตมังคุดคุณภาพอีกด้วย