“ศักดิ์สยาม” สั่ง!! กรมทางหลวงชนบท ติดตั้งสะพานเบลีย์ ช่วยเหลือ ชาวนครพนม

19

กรมทางหลวงชนบท บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ติดตั้งสะพานเบลีย์ บริเวณโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ในช่วงเช้าของวันที่ 15 มิ.ย.2564

วันที่ 14 มิ.ย.2564 กรมทางหลวงชนบท โดย สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) และ แขวงทางหลวงชนบทนครพนม เตรียมรับมืออุทกภัย บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ติดตั้งสะพานเบลีย์ชั่วคราว ช่วงความยาว 40 เมตร บริเวณทางเบี่ยงของ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งตั้งอยู่บนถนนทางหลวงชนบทสาย นพ.3015 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 – บ้านคำผักแพว ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชลประทานนครพนม จำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำทั้งฝั่งลำน้ำก่ำและลำห้วยแคน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ด้านเหนือน้ำส่งผลให้ทางเบี่ยงที่เปิดให้ประชาชนสัญจรของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำก่ำฯ ซึ่งอยู่ด้านท้ายประตูระบายน้ำลำห้วยแคนชำรุดเสียหาย จึงต้องปิดซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน โดยปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งสะพานเบลีย์แล้วเสร็จและจะเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ในวันที่ 15 มิ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปอย่างไรก็ตาม กรมจะติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนและโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือน สัญญาณไฟ ทั้งนี้หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146