เปิดสถิติ!! มัสยิดทั่วไทย ภาคใต้มากสุด 3,403 มัสยิด ตามด้วย กลาง-กทม.

50

กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ เปิดสถิติจำนวนมัสยิดทั่วประเทศไทย พบ 14 จังหวัดภาคใต้มีมากที่สุด 3,403 แห่ง กลาง 342 จังหวัด กทม. 186 เหนือ 51 แห่ง อีสาน 33แห่ง

นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ เปิดเผยสถิติจำนวนมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้งอย่างเป็นทาง จากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร 186 มัสยิด , ภาคกลาง 25 จังหวัด 342 มัสยิด , ภาคใต้ 14 จังหวัด 3,403 มัสยิด , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 33 มัสยิด และ ภาคเหนือ 17 จังหวัด 51 มัสยิด

2.จังหวัดที่ขีดเส้นใต้ เป็นจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด รวม 40 จังหวัด

3.มัสยิดที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในปี 2563 จำนวน 10 จังหวัด รวม 18 แห่ง