นิด้าโพล ฟันธง!! จนถึงนาทีนี้ ยังไม่เห็นมีบุคคลใดเหมาะสม นั่งเก้าอี้นายกฯ

22

นิด้าโพล เผยผลสำรวจพบ ปชช.ส่วนใหญ่ร้อยละ37.65 เห็นว่ายังไม่มีบุคคลที่เหมาะสม และ อันดับสองมองว่า “บิ๊กตู่” ยังเหมาะสมนั่งนายกฯ รองลงมา “คุณหญิงสุดารัตน์” ขณะพรรคการเมือง พท. ยังนำ

วันที่ 20 มิ.ย.2564 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2564” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11 – 16 มิ.ย. 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,515 หน่วยตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ97.0

เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกฯในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 37.65 ระบุว่า ยังหาคน  ที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 19.32 ระบุว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะเป็นคนจริงจังกับการทำงาน ทำงานตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ สุจริต แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนทุกเพศทุกวัยได้อย่างทั่วถึง อยากให้ทำงานอย่างต่อไปจนครบวาระในการดำรงตำแหน่ง และ ชื่นชอบเป็นการส่วนตัว อันดับ 3 ร้อยละ 13.64 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  เพราะอยากให้ผู้หญิงขึ้นมาบริหารประเทศบ้าง มีประสบการณ์การทำงานบริหารงานที่ผ่านมาได้ดี มีผลงานที่โดดเด่น เป็นคนตรงไปตรงมา และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว

อันดับ 4 ร้อยละ 8.71 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง มีความซื่อสัตย์ มีประสบการณ์ในการทำงานมาก และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว อันดับ 5 ร้อยละ 5.45 ระบุว่าเป็นนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ อยากได้คนรุ่นใหม่มาบริหารประเทศ  มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ที่ดี ชื่นชอบนโยบายพรรค และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว อันดับ 6 ร้อยละ 3.62 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคกล้า) เพราะ เป็นคนไฟแรง มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถทางด้านเศรษฐกิจ และชื่นชอบในการทำงานและนโยบายของพรรค

อันดับ 7 ร้อยละ 2.35 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ มีผลงานในการทำงานที่ดี โดดเด่นเป็นคนตรงไปตรงมา ชื่นชอบในการทำงาน และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว อันดับ 8 ร้อยละ 2.15 ระบุว่า ไม่ตอบและไม่สนใจ อันดับ 9 ร้อยละ 2.11 ระบุว่าเป็น นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่) เพราะ มีทัศนคติที่ดี มีมุมมองด้านเศรษฐกิจที่ดี น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดี และชื่นชอบนโยบายพรรค อันดับ 10 ร้อยละ 1.47 ระบุว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีประสบการณ์ในการทำงานมาก ชื่นชอบแนวคิดการทำงาน และชื่นชอบเป็นการส่วนตัว และร้อยละ 3.53 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายชวน หลีกภัย นายเนวิน ชิดชอบ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา) นายวิษณุ เครืองาม ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และนายอานันท์ปันยารชุน

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.68 ระบุว่า ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย อันดับ 2 ร้อยละ 19.48 ระบุว่า พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 14.51 ระบุว่า พรรคก้าวไกลอันดับ 4 ร้อยละ 10.70 ระบุว่า พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 5 ร้อยละ 9.54 ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ2.90 ระบุว่า พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.47 ระบุว่า พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 8  ร้อยละ 2.43 ระบุว่า พรรคภูมิใจไทย อันดับ 9 ร้อยละ 1.71 ระบุว่า พรรคกล้า และร้อยละ 3.58 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา พรรคไทยภักดี พรรคเพื่อชาติ พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคประชาชาติ พรรคพลังธรรมใหม่ พรรคภราดรภาพ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.75 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.08 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.25 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.48 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 49.07 เป็นเพศชาย และร้อยละ 50.93 เป็นเพศหญิง