พปชร. นัดสส.ติวเข้ม ลั่น!! แก้รัฐธรรมนูญ 5ประเด็น13มาตรา ขอกาบัตรเลือกตั้ง2ใบ

39

พลังประชารัฐ นัด ส.ส. ติวเข้มร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพรุ่งนี้ ก่อนประชุมร่วมรัฐสภา 22-24 มิ.ย. ย้ำ เสนอแก้ 5 ประเด็น 13 มาตรา ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบบปี 40 ยืนยันพร้อมฟังทุกฝ่าย

วันที่ 20 มิ.ย. 2564 น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (21 มิ.ย. 2564) จะมีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรค ณ ที่ทำการพรรค เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมร่วมรัฐสภา ในวันที่ 22-24 มิ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราในวาระแรกขั้นรับหลักการ พร้อมยืนยันแนวทางของพรรคพลังประชารัฐ ยึดตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคพลังประชารัฐ ที่ได้เสนอไป รวม 5 ประเด็น 13 มาตรา ดังนี้

1. เพิ่มสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา 29 มาตรา 41 และมาตรา 45 เช่น สิทธิการให้ประกันตัว สิทธิของชุมชนในการได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากรัฐ

2. แก้ไขระบบการเลือกตั้ง ส.ส. ให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยกลับไปใช้แบบรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 400 เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน

3. แก้ไขบทบัญญัติเรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา 144 ห้าม ส.ส. และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเสนอแปรญัตติงบประมาณ

4. แก้ไขมาตรา 185 เพิ่มอำนาจ ส.ส. ให้สามารถนำพาประชาชนไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหารือในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ แต่ก็ยังคงไว้ในเรื่องไม่ให้ ส.ส.เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

5. แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 270 ในบทเฉพาะกาล ที่บัญญัติให้วุฒิสภาเพียงฝ่ายเดียวที่มีหน้าที่และอำนาจติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดปฏิรูปประเทศ รวมถึงการติดตามการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ให้แก้เป็นอำนาจของรัฐสภา

ทั้งนี้ ยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐพร้อมเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อให้ประเทศเดินหน้า และพร้อมนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของทุกฝ่ายมาร่วมพิจารณา เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับที่เหมาะสมที่สุด.