กศน.เสียใจออกข้อสอบสะเทือนใจมุสลิม ขอเข้าพบจุฬาฯ แจงข้อเท็จจริง

258

ตามที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน ออกข้อสอบ เรื่องการประหยัดโดยมัคำตอบเหมือนหมิ่นมุสลิม ระบุ ชาวอิสลามเลือกต้มซี่โครงหมูแทนไก่เพราะถูกกว่านั้น กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ทำหนังสือขี้แจงระบุ ไม่มีเจตนาหมิ่นชาวมุสลิม เพียงแต่ต้องการให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางขึ้น พร้อมระบุเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอเข้าพบจุฬาราชมนตรีเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง