ไทยฉีดวัคซีนแล้ว กว่า10ล้านโดส ภูเก็ตมากที่สุด ทั่วโลกฉีดแล้ว 3,140 ล้านโดส

21

อว. เผยไทย ฉีดวัคซีนแล้ว 10,572,292 โดส และ ทั่วโลกแล้ว 3,140 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 97.299 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 70.25%

วันที่ 3 ก.ค. 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 3,140 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 40.8 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 329 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 156 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 95.755 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (58.2% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 45.495 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 10,572,292 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 48.4%

ในการฉีดวัคซีน จำนวน 3,140 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 10,600,000 โดส
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 10,572,292 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 7,640,118 โดส (11.5% ของประชากร)
-เข็มสอง 2 2,932,174 โดส (4.4% ของประชากร)

2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 3 ก.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 10,572,292 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 270,070 โดส/วัน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinopharm
– เข็มที่ 1 77,870 โดส
– เข็มที่ 2 55 โดส
วัคซีน AstraZeneca
– เข็มที่ 1 3,939,142 โดส
– เข็มที่ 2 61,556 โดส
วัคซีน Sinovac
– เข็มที่ 1 3,623,106 โดส
– เข็มที่ 2 2,870,563 โดส

3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน
– 94.28% ไม่มีผลข้างเคียง
– 5.72% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
– ปวดกล้ามเนื้อ 1.37%
– ปวดศีรษะ 1.02%
– ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.73%
– เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.67%
– ไข้ 0.45%
– คลื่นไส้ 0.31%
– ท้องเสีย 0.20%
– ผื่น 0.17%
– ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.13%
– อาเจียน 0.08%
– อื่น ๆ 0.59%

4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
– บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 107.1% เข็มที่2 95.2%
– อสม เข็มที่1 31.1% เข็มที่2 16.9%
– ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 11.8% เข็มที่2 0.7%
– ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 14% เข็มที่1 3.2%
– เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 34.2% เข็มที่2 21.9%
– ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 13% เข็มที่2 4.9%
รวม เข็มที่1 15.3% เข็มที่2 5.9%

5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 24.55% เข็มที่2 8.134% ประกอบด้วย
– กรุงเทพฯ เข็มที่1 33.41% เข็มที่2 10.9%
– สมุทรสาคร เข็มที่1 20.11% เข็มที่2 12.13%
– นนทบุรี เข็มที่1 19.47% เข็มที่2 7.69%
– สมุทรปราการ เข็มที่1 17.37% เข็มที่2 4.17%
– ปทุมธานี เข็มที่1 10.76% เข็มที่2 3.72%
– นครปฐม เข็มที่1 6.08% เข็มที่2 2.04%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 6.12% เข็มที่2 2.34%
– ภูเก็ต เข็มที่1 70.76% เข็มที่2 57.05%
– ระนอง เข็มที่1 27.43% เข็มที่2 6.50%
– สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 14.11% เข็มที่2 6.21%
– เกาะสมุย เข็มที่1 61.97% เข็มที่2 42.18%
– เกาะเต่า เข็มที่1 58.40% เข็มที่2 11.84%
– เกาะพะงัน เข็มที่1 28.48% เข็มที่2 6.17%

6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 97,299,171 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 45,495,972 โดส (11.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 11,016,198 โดส (7.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
3. ไทย จำนวน 10,572,292 โดส (11.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
4. มาเลเซีย จำนวน 8,346,697 โดส (18.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
5. กัมพูชา จำนวน 7,558,008 โดส (26%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
6. สิงคโปร์ จำนวน 5,551,613 โดส (58.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
7. เวียดนาม จำนวน 3,842,646 โดส (3.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
8. พม่า จำนวน 3,368,042 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
9. ลาว จำนวน 1,460,294 โดส (12,4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V และ AstraZeneca
10. บรูไน จำนวน 87,409 โดส (16.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 63.06%
2. อเมริกาเหนือ 13.87%
3. ยุโรป 15.25%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 5.95%
5. แอฟริกา 1.56%
6. โอเชียเนีย 0.3%

8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 1,264.15 ล้านโดส (45.1% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. สหภาพยุโรป จำนวน 375.57 ล้านโดส (42.3%)
3. อินเดีย จำนวน 344.10 ล้านโดส (12.6%)
4. สหรัฐอเมริกา จำนวน 328.81 ล้านโดส (51.4%)
5. บราซิล จำนวน 102.86 ล้านโดส (24.5%)

9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (71.ค%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
2. บาห์เรน (69.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
3. มัลดีฟส์ (68.0% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)
4. ชิลี (59.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
5. อิสราเอล (59.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
6. สหราชอาณาจักร (58.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
7. กาตาร์ (57.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
8. อุรุกวัย (57.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinovac)
9. มองโกเลีย (55.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSputnik V)
10. ฮังการี (53.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)