ร่วมซื้อเสื้อ “ปั่นถึงบางอ้อ รักษ์เจ้าพระยา “สนับสนุน การศึกษา ร่วมงานร้อยใจน้องพี่ โรงเรียนบางอ้อศึกษา

156

เชิญร่วมบริจาค ชื้อเสื้อ “ปั่น ถึงบางอ้อ รักษ์เจ้าพระยา “สนับสนุน การศึกษา ร่วมงานร้อยใจน้องพี่ โรงเรียนบางอ้อศึกษา กิจกรรมในงานร่วมปั่นจักร์ยานการกุศล ปั่นถึงบางอ้อ รักษ์เจ้าพระยา ชมวิวทิวทรรศ แม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
นิทรรศการ ชุมชนบ้านโบราณ ริมน้ำเจ้าพระยา แขกแพ บางอ้อ
สนทนา วิถีผู้คนชุมชน ผู้คนเจ้าพระยา ชาวชุมชน แขกแพ บางอ้อ
จำหน่ายอาหาร
มุสลิม แขกแพ บางอ้อ
ข้าวหมกมะเขือเทศ สูตรเฉพาะ บางอ้อ
แกงกุหม่า โรตี สูตรชาวตะวันออกกลาง
ขนมหรุ่ม อาหารว่างไทยโบราณ สมัยรัชการที่ 2 ขนมกุหลายยำบู สูตรมุสลิมโปตุเกศ วุ้นลายกินอ่อน จิบกับชาแฮ สูตร แขกแพ บางอ้อ
การแสดงกิจกรรมนักเรียนโรงเรียรบางอ้อฯอาทิตย์ 26 มี ค 60 เริ่มงานตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ.ลานหน้า มัสยิดบางอ้อ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ร ร บางอ้อศึกษา ถนนจลัญสนิทวงค์ ซอย 86 บางพลัด กรุงเทพ
รายได้สนับสนุน การศึกษา มัสยิดบางอ้อ โรงเรียนบางอ้อศึกษา
จักโดย คณะกรรมการมัสยิดบางอ้อ คณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนบางงอ้อศึกษา เคลือข่ายคนรักษ์เจ้าพระยา