เยาวชนผู้มีความสามารถอย่าพลาด ร่วมทดสอบกุรอ่านสู่ระดับนานาชาติ

94

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอัลกุรอานประเทศไทย
ขอเชิญชมการทดสอบฮาฟิซอัลกุรอาน 30 ยุซ(ทั้งเล่ม) เพื่อคัดเลือกนักฮาฟิซ เป็นตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปทดสอบยังต่างประเทศ ในเวทีระดับนานาชาติในเช้าวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00น. เป็นต้นไป ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ การตัดสินโดย สถาบันอัลกุรอานประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบ