ครม.อนุมัติ!! มาตรการเยียวยาโควิดรอบใหม่ แจกเงินม.39-40 5พัน/ม.33ได้2.5พัน

153

ครม.อนุมัติ มาตรการเยียวยารอบใหม่ ให้ผู้ประกอบการและแรงงานที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19 มอบเงินช่วยเหลือ พื้นที่ กทม. ปริมณฑล และ 4 จังหวัดใต้ แจกเงิน กลุ่ม ม.39-40 คนละ 5,000 ส่วน ม.33 ได้ 2,500

วันที่ 13 ก.ค. 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมเป็นประธาน ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาประชาชนรอบใหม่ โดยให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัดประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา 10 จังหวัด

โดยมีรูปแบบดังนี้ คือ กลุ่มแรงงานที่อยู่ในระบบและนอกระบบสัญชาติไทย ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน 2,500 บาท จำนวน 1 เดือน ขณะที่ผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท จำนวนหนึ่งเดือน ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน ให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับ สำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาทจำนวนหนึ่งเดือน

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งการให้เร่งออกมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ระลอก 4 โดยเฉพาะพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้มที่เพิ่งประกาศล็อกดาวน์และประกาศเคอร์ฟิวออกไป โดยสั่งการให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและรวดเร็วที่สุด

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังได้รับทราบกรอบวงเงินกู้คงเหลือ ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท คงเหลือ 7,197.1745 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 1 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่มีกรอบวงเงินคงเหลือ

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ กรอบวงเงินคงเหลือ 2,710.1767 ล้านบาท และ

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงินคงเหลือ 4,486.9978 ล้านบาท