ฉบับเต็ม!! หนังสือ”อนุทิน” แจ้ง บ.แอสตร้าเซนเนก้า ขอรับวัคซีนโควิดเพิ่ม10ล้านโดส

21

สำนักข่าวอิศรา เปิดจดหมายตอบกับ แอสตร้าเซเนก้า ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข เพื่อขอยืนยันการสนับสนุนวัคซีนให้ประเทศไทย จำนวน 10 ล้านโดสต่อเดือน จากเดิม 3 ล้านโดสต่อเดือน พร้อมระบุ เป็นประเทศที่ สั่งจองช้าที่สุดในอาเซียน

“…ประเทศไทยนั้นกำลังประสบกับปัญหาผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 รายวันที่พุ่งสูงมาก เราต้องการวัคซีนจำนวนมากขึ้นเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์การระบาดและเพื่อจะนำไปใช้รองรับกับเป้าหมายใหม่ในเรื่องการฉีดวัคซีนระดับชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีของเราได้มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดหาวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 10 ล้านโดสต่อเดือนเพื่อจะใช้ฉีดให้กับกลุ่มประชาชนคนไทย ซึ่งในเรื่องนี้นั้นทำให้เราคาดหวังว่าเราจะได้รับวัคซีนของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้ามากกว่าหนึ่งในสามของที่จดหมายของคุณได้ระบุเอาไว้ หรือเราก็หวังว่าจะเราได้วัคซีนจำนวนอย่างน้อย 10 ล้านโดสต่อเดือนเอามาใช้ภายในประเทศไทย…”

หมายเหตุ สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) : เป็นรายละเอียดในหนังสือของ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่แจ้งตอบกลับ นายสจอร์ด ฮับเบน รองประธานฝ่ายกิจการองค์กรทั่วโลก ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ที่ส่งให้สำนักข่าวอิศรา เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงในการเจรจาข้อตกลงจัดหาวัคซีนโควิด-19 เป็นจำนวน 10 ล้านโดสต่อเดือน หลังปรากฏข้อมูลว่าไทยแจ้งขอรับวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้าในช่วงแรกเพียงแค่ 3 ล้านโดสต่อเดือน และเป็นการสั่งจองช้าที่สุดในอาเซียน

อ้างอิงจากจดหมายของคุณ (นายสจอร์ด ฮับเบน) ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2564 อันเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าในวงกว้างและเท่าเทียมกัน

ผมขอขอบคุณในบทบาทของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า และความมุ่งมั่นในการที่จะดำเนินการผลิตวัคซีนตามนโยบายไม่แสวงหาผลกำไรและไม่ขาดทุน ซึ่งรวมไปถึงรายละเอียดการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังบริษัทผู้ผลิตวัคซีนในประเทศไทย

ด้วยความร่วมมืออันสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันที่ประสบความสำเร็จระหว่างเรา ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าได้นำไปสู่สถานการณ์ที่ทั้ง 2 ฝ่ายนั้นต่างได้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้

ความร่วมมือของเราจะอยู่ต่อไปตราบเท่าที่ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยและบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าจะบรรลุข้อตกลงด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยนั้นกำลังประสบกับปัญหาผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 รายวันที่พุ่งสูงมาก เราต้องการวัคซีนจำนวนมากขึ้นเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์การระบาดและเพื่อจะนำไปใช้รองรับกับเป้าหมายใหม่ในเรื่องการฉีดวัคซีนระดับชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีของเราได้มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดหาวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 10 ล้านโดสต่อเดือนเพื่อจะใช้ฉีดให้กับกลุ่มประชาชนคนไทย

ซึ่งในเรื่องนี้นั้นทำให้เราคาดหวังว่าเราจะได้รับวัคซีนของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้ามากกว่าหนึ่งในสามของที่จดหมายของคุณได้ระบุเอาไว้ หรือเราก็หวังว่าจะเราได้วัคซีนจำนวนอย่างน้อย 10 ล้านโดสต่อเดือนเอามาใช้ภายในประเทศไทย

ดังนั้นเราจึงต้องมีการหารือร่วมกันในทิศทางที่สร้างสรรค์และจริงจังมากขึ้นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเหล่านี้ และมีความจำเป็นจะต้องหารืออย่างเร่งด่วนด้วยเช่นกัน

โดยผมได้มีการมอบหมายให้ทีมงานเล็ก ๆ อันประกอบด้วยเหล่าผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญอันได้แก่ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่จัดการโครงการวัคซีนและเป็นคู่เทียบประสานงานทางกฎหมายของคุณ เพื่อที่จะดำเนินการหารือกับคุณหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของคุณเพื่อที่จะทำให้บรรลุการทำข้อตกลงที่ทั้ง 2 ฝ่ายต่างได้ประโยชน์และบรรลุเป้าหมายการแจกจ่ายวัคซีนทั้ง 2 ฝ่าย

ซึ่งผมหวังว่าการหารือของเรานั้นจะนำไปสู่การมีข้อตกลงร่วมกันอันจะให้ประโยชน์แก่การแจกวัคซีนสูงสุดให้กับประชาชนคนไทยเพื่อที่จะใช้ในประเทศไทย

ผมต้องขอขอบคุณอีกครั้งกับการที่บริษัทแอสตร้าเซนเนก้ามีเจตนาที่ดีในการทำงานเพื่อเข้าถึงวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าอย่างตรงเวลา เราหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากคุณต่อไปในภายภาคหน้าและหวังว่าเราจะสามาถหาทางออกอันเป็นมิตรร่วมกันด้วยความเชื่อมั่นและเจตนาที่ดี