จนท.นำเนื้อ “กุรบาน” มอบให้ชุมชนมุสลิม ตำบลสะกำ เนื่องในวัน “ฮารีรายอ”

43

ปลัดอำเภอมายอ ปลัดตำบลสะกำ พร้อมด้วย จนท.อส.ชคต.และ ผช.อนุมัติ อาหมัด วุฒิสมาชิก ร่วมกันมอบเนื้อกุรบาน มอบให้ครอบครัวชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่กักกัก ต.สะกา เนื่องในวันฮารีรายอ

วันที่ 21ก.ค.2564 นายอาหามะ เจะอาแว ปลัดอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี และ ปลัดตำบลสะกำ พร้อมด้วย จนท.อส.ชคต.สะกำ ได้รับมอบ เนื้อกรุบาน จาก ลาฟาริส ประธานชุมชนบ้านร่ม (สะเตง) พร้อมด้วยนายอันวาร์ สะมาแอ และครอบครัว ได้ทำแกงเนื้อ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ยากไร้และครอบครัวผู้ที่กำลังกักตัวอยู่ในพื้นที่ ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  จำนวน 50 ครัวเรือน เนื่องในวันฮารีรายอกรุบาน

ทั้งนี้นายอันวาร์ สะมาแอ ผู้ช่วยนายอนุมัติ อาหมัด วุฒิสมาชิก และ อดีตนายก อบต.สะกำ ขอให้ช่วยกัน อ่าน ซูเราะห์ อัลอิคลาส (กุลฮูวัลลอฮ ) 11 ครั้ง เพื่อมอบแก่ ฮัจจัฮ อามีเนาะ บินโมฮำหมัดชาอิด ( มามาเนาะห์ กาปงตายง ) จึงขอขอบคุณ ตัวแทน จนท อส ชคต สะกำ ที่เป็นตัวแทนส่งมอบเนื้อกรุบานให้กับชาวบ้านในครั้งนี้ด้วย ขอให้อัลเลาะห์ตอบแทนและ เพิ่มพูนริสกีแก่ทุกท่าน