“ศักดิ์สยาม”กำชับ ขนส่งทางบก คุมเข้มป้องโควิด สั่งสวมหน้ากาก-วัดอุณหภูมิ

20

กรมการขนส่งทางบก ห่วงใย!! การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ  ต้องไม่ประมาทสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วย เจลแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถโดยสารทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ตามข้อสั่งการ รมว.คมนาคม

วันที่ 25 ก.ค.2564 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรนา ทำให้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กำชับให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในระบบขนส่งสาธารณะอย่างเคร่งครัด การให้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด “งดให้บริการเดินรถเข้า-ออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด” และ “จำกัดการเดินรถระหว่างเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” อาทิ ต้องหยุดการให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กำหนดจำนวนผู้โดยสารไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมดและต้องปฏิบัติตามทางมาตรการเว้นระยะห่าง จัดที่นั่งของรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง ให้จัดที่นั่ง 1 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง ห้ามลงจากรถระหว่าง หรือ ในสถานที่ซึ่งมิใช่ที่หยุดหรือจอดตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถตรวจคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการสาธารณสุขได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา 100% จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล สำหรับทำความสะอาดมือ เพิ่มความถี่ในการทำสะอาดพื้นที่สาธารณะตลอดทั้งวัน ให้พนักงานขับรถ ผู้บริการ และผู้โดยสาร ลงทะเบียนเข้าใช้แพลตฟอร์ม “SAVE THAI” และ เช็คอิน-เช็คเอาท์ “ไทยชนะ” ทุกครั้งในการเดินทางโดยในวันที่ 24 ก.ค. 2564 สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด หนองคาย ลำพูน สมุทรปราการ เชียงราย อุบลราชธานี ราชบุรี กำแพงเพชร อุทัยธานี นครพนม สุรินทร์ อุดรธานี บุรีรัมย์ น่าน พิษณุโลก ระนอง ลพบุรี ขอนแก่น สระบุรี พังงา ลำปาง อำนาจเจริญ เพชรบุรี มุกดาหาร อุตรดิตถ์ หนองบัวลำภู ชัยนาท เลย มหาสารคาม สุโขทัย อ่างทอง แพร่ กาฬสินธุ์ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี นครราชสีมา จันทบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และ จุดตรวจคัดกรองในพื้นที่รับผิดชอบ และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดขณะเดียวกัน กรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศ งดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ มีประกาศเป็นอย่างอื่น และงดการดำเนินการทางทะเบียน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ตามประกาศ ศบค.  แต่อย่างไรก็ตาม ยังเปิดให้บริการชำระภาษีรถประจำปีทุกช่องทางตามปกติ ยกเว้น สำนักงานขนส่ง ที่มีที่ตั้งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด สามารถเปิดให้บริการเฉพาะการชำระภาษีรถประจำปีผ่านเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ที่ ทำการไปรษณีย์ และ บริการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ตลอด 24 ชั่วโมง