UAE ส่งเวชภัณฑ์ 56 ตันให้ “อินโดนีเซีย-รวันดา” สู้วิกฤตโรคระบาด โควิด-19

23

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่งเวชภัณฑ์ 56 ตัน ให้อินโดนีเซีย สู้วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศ ขณะเดียวกันยัง ยังส่งเวชภัณฑ์ให้กับ รวันดา และชาติต่างๆอีกกว่า135ประเทศ

วันที่ 24 ก.ค.2564 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ UAE ส่งเครื่องบินบรรทุกเวชภัณฑ์ที่จำเป็น น้ำหนัก 56 ตัน ไปให้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งรวมทั้ง ถังออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจ และ วัคซีนโควิด-19 เพื่อสนับสนุนความพยายามในการต่อสู้และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดย อับดุลเลาะฮ์ ซาเล็ม อัล ดาฮีรี เอกอัครราชทูตเอมิเรตส์ ประจำอินโดนีเซีย กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศ ที่ดำเนินมาอย่างช้านาน และเพิ่มมากขึ้นในด้านต่าง ๆ โดยอินโดนีเซียเป็นประเทศแรก ๆ ที่ เอมิเรตส์ได้ส่งความช่วยเหลือให้ เมื่อเกิดการระบาดระยะแรก ๆ ในเดือนเมษายน 2020 เอมิเรตส์ ได้ส่งเครื่องบินบรรทุกเวชภัณฑ์ 20 ตัน มาช่วยเหลืออินโดนีเซียแล้วครั้งหนึ่ง

และในวันเดียวกัน เอมิเรตส์ ได้ส่งเครื่องบินช่วยเหลือ ที่บรรทุกเวชภัณฑ์น้ำหนัก 9 ตัน ไปช่วยเหลือประเทศรวันดา ซึ่งมีทั้ง ชุดทดสอบ เครื่องช่วยหายใจ และวัคซีนโควิด-19 ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนมิถุนายน 2020 เอมิเรตส์ได้ส่งเวชภัณฑ์น้ำหนัก 4 ตัน ไปยังรวันด้า เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์กว่า 4,000 คน ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอีกครั้งหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 เอมิเรตส์ได้ส่งความช่วยเหลือด้านการแพทย์จำนวน 7.8 ตัน เพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลรวันด้า ในการต่อสู้กับโรคโควิด

สำนักข่าวทางการเอมิเรตส์ WAM รายงานว่า จนถึงปัจจุบัน เอมิเรตส์ได้ตอบสนองต่อวิกฤติ โควิด-19 ด้วยการให้ความช่วยเหลือมากกว่า 2,200 ตัน แก่ประเทศต่าง ๆ กว่า 135 ประเทศทั่วโลก