พระเจ้าอยู่หัว ราชินี ทรงยึด ราชธรรม “ทมะ-ขันติ” เอาชนะข่าวลือ อัปมงคล

75

ท่านใหม่ หรือ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล โพสต์เฟสบุ๊ค ส่วนตัวถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ต่อกระแสข่าวลือที่เป็นอัปมงคลต่างๆในช่วงที่ผ่านมา แต่พระองค์ทรงยึดราชธรรมที่เรียกว่า ทมะและขันติ เอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ โดยโพสต์ดังกล่าวระบุดังนี้

ทรงพระปรีชาสามารถยิ่ง***
1 ในช่วง ที่มีการปล่อยข่าวลืออัปมงคล ทุกอย่างเงียบสนิท ไม่มีการตอบโต้หรือชี้แจงใดๆ
ทำให้ขบวนการปล่อยข่าวลือ กดดันกันเองอย่างหนัก เมื่อถึงเวลาอันสมควร ทั้งสองพระองค์ก็ทรงเสด็จออกปฏิบัติพระราชภารกิจ
คนปล่อยข่าวลือ ได้ตายไปพร้อมกับข่าวลือแล้ว เพราะเท่ากับข่าวลือนั้น ได้ทำลายขบวนการข่าวลือจนหมดความเชื่อถือ!!!
นี่คืออานุภาพ ของราชธรรมที่เรียกว่าทมะและขันติ ซึ่งแปลว่าความอดทนอดกลั้น ซึ่งเป็นราชธรรมที่มีอานุภาพมาก
2 ช่วงนี้ ทุกคนต้องสวมหน้ากาก เพื่อความปลอดภัย
ทั้งสองพระองค์ ก็ทรงปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างแก่ราษฎร พระองค์ไม่ทรงดื้อดึง ปฏิบัติพระองค์ตามกฏหมาย และกฏระเบียบ ของบ้านเมืองเพื่อความปลอดภัย ในสุขภาพและชีวิต ของพสกนิกร
จะสังเกตว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ สี ประจำวันประสูติของสมเด็จพระนางเจ้า
ในขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าทรงใช้สีประจำวันประสูติของพระเจ้าอยู่หัว*** (Cute (น่ารัก) พระพุทธเจ้าคะ)
สังเกตเห็น มา 2 วาระติดๆกันแล้ว!!!
ทรงพระปรีชาสามารถล้ำลึกยิ่ง!!!
ทรงตั้งพระทัยเช่นนั้น
อีกไม่นานคงจะทราบความหมายกัน***
ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ****
ม.จ. จุลเจิม ยุคล