มท.2 นำคณะ!! ลุยตรวจเยี่ยม “รพ.สนาม” สุราษฎร์ธานี เติมกำลังใจ แพทย์-พยาบาล

14

เติมกำลังใจ!! รมช.มหาดไทย ยืนยัน รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการจัดการทุกระดับเพื่อให้ประชาชนหายป่วยและผ่านพ้นจากวิกฤตโควิดครั้งนี้ พร้อม ขอบคุณ บุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้บริหารท้องถิ่น ช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด

วันที่ 31 ก.ค.2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ นาย ภานุ ศรีบุศยกาญจน์ , นายสมชาติ ประดิษฐพร และ นางโสภา กาญจนะ สส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และคณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 จุด โดยจุดแรกคือ สนามแข่งรถ บริษัท สุราษฎร์ธานี มอเตอร์สปอร์ต ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานที่กักกันสำหรับผู้มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนั้นได้เดินทางไปยังจุดที่ 2 คือ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีม.ราชภัฏฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้มอบเครื่องดื่ม อาหารว่าง หน้ากากอนามัย ชุดPPE และน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่จุดคัดกรองโควิด-19นายนิพนธ์ กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลโดยการนำของพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ กระทรวงมหาดไทย ได้นำความห่วงใยพร้อมกำลังใจมามอบให้พี่น้องประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ถือได้ว่าเป็นผู้เสียสละทำงานด้วยความเข้มแข็ง ซึ่งรัฐบาลพร้อม ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ หากต้องการสิ่งไหนเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้ทันที และจากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พบว่าได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความรู้สึกอบอุ่น ที่มีการบูรณาการกันของทั้งภาครัฐและภาคประชาชนร่วมมือกันและขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียสละอดทน ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพื่อให้สามารถเอาชนะการระบาดของโรคโควิด19 นอกจากนี้ในนามรัฐบาลก็ต้องขอขอบคุณไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งประเทศ ทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ช่วยกันดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด เช่น ผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อย่างจังหวัดสุราษฎร์ทราบว่ามีการสนับสนุนเรื่องงบประมาณเป็นจำนวนมากแล้วเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนจากภัยโควิดจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ได้เข้าไปชมที่จุดบัญชาการห้องควบคุมซึ่งมีพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย ในการนี้ นายนิพนธ์ ได้ให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างเป็นกันเองและขอให้อดทนพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้หายจากอาการเจ็บป่วยและสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวได้ตามปกติโดยเร็ว

สำหรับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถือเป็นครั้งที่สองสำหรับการเปิดใช้เพื่อทยอยเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงและอยู่ในระยะปลอดภัยแล้วจากโรงพยาบาลต่างๆ มาสู่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดในภาพรวมทั่วประเทศยังคงน่าเป็นห่วง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังคงมีการแพร่ระบาด และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ที่อื่นต้องการกลับมารักษาที่ภูมิลำเนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย