ประกันสังคม โอนเงินเยียวยา ม.33 ผ่านพร้อมเพย์ ให้ผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว 1 ล้านคน

30

สำนักงานประกันสังคม โอนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้ประกันตน ม.33 ผ่านพร้อมเพย์ ที่ ผูกกับเลขบัตรประชาชนแล้ว วันละ 1 ล้านคน

วันที่ 4 ส.ค. 2564 เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมโอนเงิน “ช่วยเหลือเยียวยา” ให้ผู้ประกันตน ม.33 ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน โดยจะโอนเงินให้วันละ 1 ล้านคน ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา

โดยจะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 4-6 ส.ค. 2564 เนื่องจากระบบการโอนผ่านพร้อมเพย์สามารถดำเนินการได้วันละ 1 ล้านบัญชีเท่านั้น โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยามีจำนวน 2.87 ล้านคน จะต้องใช้เวลาถึง 3 วันจึงจะสามารถโอนได้ครบภายในกำหนดเวลาวันที่ 6 ส.ค. 2564 โดยจะทยอยโอนครั้งต่อไปให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุกๆ วันศุกร์ จนถึงวันที่ 29 ต.ค. 2564

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้างที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 3 จังหวัดที่เหลือ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิ์จำนวน 272,746 คน นายจ้าง 19,213 ราย โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินในวันที่ 9 ส.ค. 2564 อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลจาก สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.