งัดเยียวยา เร่งด่วน ให้เฉพาะกลุ่ม”จนมาก-ลำบากจริง” รับทันที 3,000 บ./ครอบครัว

42

พม. กางปีกอุ้ม “จนมาก-ลำบากจริง” มอบเงินสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนโควิด 3,000 บาท ผ่านระบบ ออนไลน์ หรือ อีเซอร์วิส แนะกรอกที่อยู่ให้ละเอียด หาก จนท.ตรวจสอบ ผ่านคุณสมบัติ รับเงินได้ทันที

ตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้เปิดบริการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือออนไลน์ หรือ อีเซอร์วิส ให้ประชาชน ที่รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ไม่มีงานทำ มีหนี้สิน หรือ ป่วยเป็นโรคร้ายแรง ตลอดจนเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 สามารถขอเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และ ผู้ไร้ที่พึ่ง ได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง และ ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า

ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2564 นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กล่าวว่า การบริการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ พส.ได้ทำอยู่แล้ว เพียงแต่มาปรับรูปแบบ จากเดิมที่ประชาชนต้องวอร์คอินเข้ามาขอความช่วยเหลือ ปรับเป็นการให้บริการ ทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด

ทั้งนี้ ไม่ใช่ว่ายื่นคำขอมาแล้วจะได้ทุกคน เพราะจะมีการคัดกรองจากนักสังคมสงเคราะห์ พิจารณาให้เฉพาะผู้มีคุณสมบัติ ได้แก่ เป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ด้วยเหตุที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ประสบปัญหายากลำบากไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ และคนไร้ที่พึ่ง ช่วยเหลือเงินครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท ซึ่งหลักเกณฑ์การช่วยเหลือขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของนักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย

โดยประชาชนสามารถดำเนินตาม 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.กด “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์ http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition

2.เจ้าหน้าที่โทรกลับ สอบถาม นัดวันลงเยี่ยมบ้าน

3.เจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงตามที่ประชาชนได้กรอกไว้ ตามหลักและกระบวนการสังคมสงเคราะห์

4.หลังจากเยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าคุณสมบัติเป็นไประเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 ก็จะโอนเงินให้ภายใน 5 วันทำการ ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online