เรียกร้องช่วยด่วนผู้หญิง-เด็กอัฟกันกว่า 10 ล้านอดอยาก ขอความคุ้มครองความปลอดภัยทุกคน

98

องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในอัฟกานิสถาน ได้ออกมาเรียกร้องร้องให้ช่วยเหลือเด็กและสตรีชาวอัฟกันกว่า 10 ล้านคนอย่างเร่งด่วน ระบุขาดแคลนอาหารอย่างหนัก จำนวนมากเป็นโรคขาดสารอาหารและขอให้คุ้มครองความผลอดภัยชาวอัฟกันทุกคน

วันที่ 18 สิงหาคม เวบไซด์ interagencystandingcommittee.org ได้เรียกร้องในนาม องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในอัฟกานิสถาน ให้มีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวอัฟกันที่ประสบปัญหากว่า 10 ล้านคน โดยในแถลงการณ์ระบุว่า ตั้งแต่เริ่มต้นปี 2021 ชาวอัฟกานิสถานครึ่งหนึ่งของประเทศ รวมทั้ง ผู้หญิง 4 ล้านคนและเด็ก 10 ล้านคน ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่าน ในจำนวนนี้ 1 ใน 3 เผชิญวิกฤติด้านอาหารและเด็กประมาณ 5 ล้านคนเป็นขาดสารอาหาร จากปัญหาความขัดแย้งภายใน และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งตั้งแต่เดือนเมษายน มีปัญหาผู้อพยพจากความขัดแย้งภายใน เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวประมาณ 500,000 คน

องค์กรพัฒนาเอกชน ได้ขอให้สหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่าย รวมทั้งตอลีบัน ยุติความรุนแรงและยึดถือกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และอนุญาตและให้การคุ้มครองความปลอดภัยกับบุคลากรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งหญิงและชาย เพื่อให้เข้าถึงการช่วยประชาชนที่ประสบปัญหาได้

กลุ่มสิทธิมนุษยชน เรียกร้องให้ทุกฝ่ายปกป้องพลเรือนและเคารพในสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพทั้งมวล และต้องการรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนในอัฟกานิสถาน รวมทั้ง ผู้หญิง เด็กผู้หญิง และต้องการให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้มีการเปิดพรมแดนอัฟกานิสถานให้ผู้อพยพที่หลบหนีความรุนแรงได้กลับเข้ามาในอัฟกานิสถาน จะต้องไม่มีการละทิ้งชาวอัฟกานิสถานคนใดคนหนึ่ง และในนามรัฐบาลอัฟกานิสถานจะต้องให้ความคุ้มครองชาวอัฟดานิสถานทุกคน และเรียกร้องให้เพื่อนบ้านอัฟกานิสถานให้คุ้มครองดูแลชาวอัฟกันที่ลี้ภัยทุกคน

กลุ่มสิทธิมนุษยชนยังระบุว่า ชาวอัฟกันต้องการการช่วยเหลือไม่เพียงด้านอาหาร ด้านการศึกษา แต่รวมถึงการช่วยเหลือด้านที่อยู่อษสัย ซึ่งมีคน 8 ล้านคนขาดแคลนที่อยู่อาศัย ในครึ่งปีแรกของปี 2021 นอกจากนี้ อาจจะต้องใช้งบประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนชาวอัฟกัน 16 ล้านคน และต้องการเร่งด่วนในการช่วยคน 37% จำนวน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ