คนช่วยคน อาสาพา’มัยยิดโควิด’กลับบ้าน

87

มูลนิธิคนช่วยคน ได้อาสาพามัยยิด(ศพ)โควิดกลับบ้านตะเคียนเภา​  จ.สงขลา โดยได้จัดการมัยยิต(ศพ)​ ได้ครบทุกกระบวนการรวมทั้งศาสนพิธีได้อย่างสมบูรณ์

วันที่ 22 สิงหาคม 2564(เวลา22.00น มูลนิธิคนช่วยคน ได้อาสาพามัยยิด(ศพ)โควิดกลับบ้านจากศูนย์บริหารอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนสะเดาและมูลนิธิคนช่วยฅน​ ที่ได้จัดการมัยยิต(ศพ)​ ที่เสียชีวิตจากโรคระบาดโควิด-19 ณ บ้านตะเคียนเภา​ ต.ปริก​ อ.สะเดา​ จ.สงขลา โดยได้จัดการมัยยิต(ศพ)​ ได้ครบทุกกระบวนการรวมทั้งศาสนพิธีได้อย่างสมบูรณ์

ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีอาสาพามัยยิดโควิดกลับบ้านและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและเครือญาติ​