รวมพลสตรีนราธิวาส ร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของสตรีในนราฯ

58

เมื่อ ๒๗ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.สุบรร  ดีนอก รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.(๑) พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลสตรีนราธิวาส เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของสตรีในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสุรพร  พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส