กอจ.อิสลามอยุธยา ร่วมมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือ ปชช.ในพื้นที่ อบต.สำเภาล่ม

18

กอ.รมน.อยุธยา ร่วมกับ กอจ.อิสลามอยุธยา และ ศปง.สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ผู้นำ อปท. มอบถุงยังชีพ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และรถฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด ณ ศูนย์พักคอยชุมชน อบต.สำเภาล่ม

วันที่ 8 ก.ย.2564 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย อิหม่ามประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ฯ พร้อมด้วย นายคมสัน สุหร่าย ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ฯ นายสมบัติ เมาะซัง และ นายมนตรี เมืองฉาย บูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พันเอกอนันต์ รื่นพิทักษ์ และศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคกลาง นายวินัย สวัสดิ์มณี ประธานศูนย์ฯ และ นายสุธี ศรสวรรค์ ที่ปรึกษา ศปง.ฯ ภาคกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอยชุมชน อบต.สำเภาล่ม ที่ โรงเรียนมินฮาญ์อิสลาม ต.สำเภาล่ม จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ให้น้องชาวไทยมุสลิมผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19รวมทั้งยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 30,000 บาท โดย คุณวสุ เซ็นสม นายกสมาคมนักธุรกิจไทยมุสลิม ชุดปลอดเชื้อ PPE แอลกอออล์ หน้ากากอนามัย และสิ่งของอื่นให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ นายชาญชัย ถารีพันธ์ นายก อบต.สำเภาล่ม ยังร่วมบริจาครถพ่นฉีดฆ่าเชื้ออีก 1 คัน โดยมี นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานกรรมการบริหารศูนย์พักคอย อ. พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ โดยมี วิทยา เลาะวิถี ประธานมูลนิธิมินฮาจญ์อิสลาม ในฐานะเจ้าของสถานที่ให้การต้อนรับ
นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณที่มีหน่วยงานด้านความมั่นคง กลุ่มองค์กรเครือข่ายมุสลิม ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ที่ปฏิบัติงานสุ่มเสี่ยงในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นจำนวนมาก เพราะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแล้ว ยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมกว่า 5 แห่ง มีโรงงานอุตสาหกรรมนับพันแห่ง จึงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดมาก และเป็นจังหวัดหนึ่ง พื้นที่สีแดงเข้มประชากรในเขตพื้นที่ อบต.สำเภาล่ม ก็มีผู้ติดเชื้อโควิด จำนวน 575 ราย เดิมได้ตั้งศูนย์พักคอยชุมชนที่มัสยิดอาลียินนูรอยน์เป็นแห่งแรก ต่อมาในระยะหลังเริ่มมีผู้ติดเชื้อมากขึ้น จึงต้องย้ายมาตั้งศูนย์ ฯ ที่โรงเรียนมินฮาญอิสลามเป็นแห่งที่สอง เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ที่กว้างขวางเพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย ซึ่งศูนย์พักคอยแห่งนี้บูรณาการให้เป็นศูนย์พักคอยชุมชนแบบพหุวัฒนธรรม รับผู้ป่วยทุกศาสนา พุธ คริสต์ อิสลาม แบ่งพื้นที่รับผู้ป่วยเป็น 3 ชั้น จำนวน 60 เตียง มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 64 ราย ยอดผู้ป่วยปัจจุบัน 7 ราย (ชาย 4 ราย ,หญิง 3 ราย) การดูแลรักษาผู้ป่วย อุปกรณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง อบต.สำเภาล่ม ขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน