“พิพัฒน์” ถก เอกชนหารือ ขับเคลื่อนและฟื้นฟูการท่องเที่ยว ภายใต้ความปลอดภัย

30

รมว.ท่องเที่ยว ประชุมหารือสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เตรียมขับเคลื่อนและฟื้นฟูการท่องเที่ยว ภายใต้ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ”Safe and Sealed Travel” เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนดำเนินการให้มีมาตรฐาน

วันจันทร์ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารือ กับสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนและฟื้นฟูการท่องเที่ยว ภายใต้ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย”Safe and Sealed Travel” เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนร่วมดำเนินการอย่างมีมาตรฐาน ในทิศทางเดียวกัน (SOP) โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา