มท.2 สั่ง กปภ. เร่ง เตรียมพร้อม รับมือพายุ “โกนเซิน” ไม่ให้กระทบการผลิตน้ำประปา

41

“ทรงศักดิ์ ทองศรี” รมช.มหาดไทย สั่งการ กปภ. เตรียมพร้อมรับมือพายุ “โกนเซิน” วางแผนและป้องกันระบบผลิตน้ำประปาไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่สถานีผลิตน้ำ หวั่นส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เปิดเผยว่า อิทธิพลของพายุโซนร้อน “โกนเซิน” บริเวณทะเลจีนใต้ ที่ขึ้นฝั่งเวียดนาม ส่งผลกระทบกับภาคเหนือและภาคอีสานของไทย มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง บางพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก และทำให้เกิดน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือน จึงสั่งการให้ กปภ. เตรียมพร้อมรับมือทั้งการป้องกันระบบการผลิตในพื้นที่สถานีผลิตน้ำประปาไม่ให้เกิดน้ำท่วม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้บริการประชาชน ประเมินสถานการณ์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดและปลอดภัยได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)

สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ รวมไปถึงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ด้วยการจัดเตรียมน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ตลอดจนนำรถบรรทุกน้ำเพื่อให้บริการน้ำสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม

ด้านนายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประภาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ขอแนะนำให้ประชาชนสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนสำหรับกรณีฉุกเฉินไว้ด้วย และหากต้องเผชิญเหตุน้ำท่วม และจำเป็นต้องย้ายออกจากที่พักอาศัยชั่วคราว ควรปิดประตูน้ำที่มาตรวัดน้ำเพื่อป้องกันปัญหาค่าน้ำประปาสูงจากระบบประปาภายในชำรุด ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาสามารถติดต่อ กปภ.สาขา ที่ใช้บริการ หรือ PWA Contact Center 1662