อุซเบกิสถานเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของเอเชียกลาง

226

อุซเบกิสถานเป็นประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียกลาง มีค่า GDP ต่อหัวมากกว่า 1.8 พันดอลลาร์เล็กน้อย ในช่วงก่อนเกิดโรคระบาด อัตราการเติบโตยังคงอยู่ที่ระดับ 5% และเมื่อปี ค.ศ. 2020 อุซเบกิสถานกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถรักษาอัตราการเติบโตในเชิงบวกได้ ซึ่งลดลงเหลือ + 1.6% ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนต่อต้านวิกฤตการณ์และการสนับสนุนกลุ่มประชากรและวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย

และในปี ค.ศ. 2021 นี้ ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนายุโรป (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) ได้ปรับปรุงการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับอุซเบกิสถานจาก 4.5% เป็น 5.6%

การปฏิรูปโครงสร้างเริ่มขึ้นเมื่อเกือบห้าปีที่แล้วเพื่อเปิดเศรษฐกิจและเปิดเสรีการค้าอย่างต่อเนื่อง พวกเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากองค์กรระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายงานของธนาคารโลกและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ “Doing Business-2020” อุซเบกิสถานเกิดขึ้นที่ 69 และในแง่ของขนาดและประสิทธิภาพของการปฏิรูปที่ดำเนินการอยู่นั้นได้เข้าสู่ “สุดยอด 20” นักปฏิรูปที่ดีที่สุด ประเทศต่างๆ ในโลก

และในปีนี้เป็นครั้งแรกที่อุซเบกิสถานรวมอยู่ในดัชนีข้อ จำกัด ด้านกฎระเบียบว่าด้วยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ระดับการเปิดกว้างของเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ไปยังนักลงทุนต่างประเทศ

เนื่องจากการปรับปรุงสถาบันและการปฏิรูปขนาดใหญ่ในด้านการลงทุนและเศรษฐกิจ ปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและบรรยากาศการลงทุน อุซเบกิสถานได้รับตำแหน่งที่ระดับตัวชี้วัดเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD

นอกจากนี้ อุซเบกิสถานยังปรับปรุงตำแหน่งในดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 2021 โดยขยับขึ้น 6 ตำแหน่งและรั้งอันดับที่ 108 จาก 178 ระดับเสรีภาพทางเศรษฐกิจในอุซเบกิสถานอยู่ที่ 58.3 คะแนนจาก 100 คะแนน

เป็นครั้งแรกที่ Moody’s สถาบันจัดอันดับระหว่างประเทศได้ให้คะแนนอุซเบกิสถานเป็น B1 โดยเพิ่มการคาดการณ์เป็น “บวก” ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์มีลักษณะเป็น “เสถียร” หรือ “เชิงลบ” ข้อเท็จจริงนี้ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิผลของการปฏิรูปสถาบันและการเมืองที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

การเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมนั้นอำนวยความสะดวกโดยการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและปรับปรุงความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านจากเอเชียกลาง จีน และสหภาพยุโรป (EU) การขยายขอบเขตและภูมิศาสตร์ของการส่งออกผลิตภัณฑ์อุซเบกิสถาน

อุซเบกิสถานเข้าถึงโครงการ “Generalized System of Preferences Plus” ของสหภาพยุโรป

(GSP +) ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 2564 จะเพิ่มการส่งออกสิ่งทอไปยังสหภาพยุโรปจาก 150 ล้านยูโรในปี ค.ศ. 2022 เป็น 1 พันล้านยูโรภายในปี ค.ศ. 2025

ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของอุซเบกิสถานค่อนข้างสูง ซึ่งได้รับการยืนยันจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราการเติบโตของ GDP ที่สูง การเพิ่มระดับเสรีภาพทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการและนักลงทุน ความมั่นคงทางการเงินของรัฐ และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในการสร้างเทคโนโลยีชั้นสูง อุตสาหกรรม

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปชั้นนำ อัตราแลกเปลี่ยนที่หลากหลายได้ถูกขจัดออกไป และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายได้ถูกกำจัดให้สิ้นซาก ตอนนี้นักลงทุนทุกคนมีโอกาสที่จะแปลงสกุลเงินต่างประเทศได้อย่างอิสระผ่านธนาคารที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เพื่อลดความซับซ้อนของระบบอัตราแลกเปลี่ยน การขายภาคบังคับของการส่งออกรายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับหน่วยงานทางเศรษฐกิจทั้งหมดของอุซเบกิสถานถูกยกเลิก มาตรการนี้ทำให้ธุรกิจสามารถจำหน่ายเงินแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เข้ามาในบัญชีได้อย่างอิสระ

ตั้งแต่ต้นปีนี้ ใบอนุญาต 70 จาก 266 ประเภทถูกยกเลิก รวมถึง 35 จาก 140 ประเภทที่ได้รับอนุญาต กำหนดเวลาสำหรับการดำเนินการกิจกรรมที่ได้รับอนุญาต 14 ประเภทและใบอนุญาตเกือบครึ่งหนึ่ง

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐของเศรษฐกิจได้มีการปรับโครงสร้างคณะรัฐมนตรีของรัฐมนตรีภาคพลังงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการบินให้เหมาะสม มีการจัดตั้งหน่วยงานแยกต่างหากเพื่อจัดการทรัพย์สินของรัฐ ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ คณะกรรมการต่อต้านการผูกขาดและต่อต้านการทุจริต มาตรการเหล่านี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพของภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจและภาครัฐโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ

เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของภาคการธนาคาร “กลยุทธ์ในการปฏิรูประบบการธนาคารของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานสำหรับปี 2020-2025” ได้รับการอนุมัติซึ่งให้การกระตุ้นการพัฒนาของภาคเอกชนเพิ่มความน่าดึงดูดใจในการลงทุนของธนาคาร ความพร้อมใช้งานและคุณภาพของบริการธนาคาร

การปฏิรูปที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการแปรรูปที่ดินและการกำหนดสถานะทางกฎหมายเป็นทรัพย์สินส่วนตัวและวัตถุของการหมุนเวียนของพลเรือน ตามกฎหมาย «ในการแปรรูปที่ดินนอกภาคเกษตร» ที่นำมาใช้ในเดือนมีนาคมปีนี้ การแปรรูปที่ดินสามารถทำได้ในรูปแบบของการไถ่ถอนและการขายผ่านการประมูลออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะเดียวกัน สิทธิในกรรมสิทธิ์ของเอกชนในที่ดินแปรรูปนั้นขัดต่อไม่ได้

กระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในอุซเบกิสถานกำลังกลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในขั้นต่อไป เป้าหมายหลักคือการขยายการมีส่วนร่วมของทุนเอกชนโดยเร็วที่สุด ลดการมีส่วนร่วมของรัฐในระบบเศรษฐกิจ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้กรอบของการเปลี่ยนผ่านสู่กลไกตลาดของอุตสาหกรรมบางประเภทและองค์กรขนาดใหญ่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของรัฐมากกว่า 620 แห่ง คาดว่าจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง นำไปประมูลในที่สาธารณะ และขายให้กับภาคเอกชน

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2020 อุซเบกิสถานได้เปิดตัวโครงการแปรรูปที่ครอบคลุม ซึ่งจะทำให้บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบางแห่งกลายเป็นบริษัทเอกชนทั้งหมดหรือบางส่วน รายชื่อดังกล่าวรวมถึงองค์กรต่างๆ เช่น บริษัทขุดทองและยูเรเนียม “Navoi Mining and Metallurgical Combine (NMMC)”, “Uzbekiston Havo Yullari”, “Uzbekiston Temir Yullari» และผู้ผลิตรถยนต์ «Uzavtosanoat”.

ตามรายงานของหน่วยงานบริหารทรัพย์สินของรัฐในช่วงครึ่งแรกของปี ค.ศ. 2021 ทรัพย์สินของรัฐถูกขายไปในราคาประมาณ 105 ล้านดอลลาร์ สำหรับการเปรียบเทียบ จะได้รับเงินจำนวน 150 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการแปรรูปในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน การขายสิ่งอำนวยความสะดวกของรัฐด้วยมูลค่าการไถ่ถอน “ศูนย์” ก็ถูกยกเลิก

เนื่องจากการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง กระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับนักลงทุนต่างชาติ ได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ทางศุลกากรและภาษีที่ง่ายขึ้น เช่นเดียวกับระบอบการเข้าออกและพำนักในประเทศ เงื่อนไขของแรงงานสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมทางการเงินและสินเชื่อ ตลอดจนสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษอื่น ๆ

มีการให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการปรับปรุงการลงทุนและบรรยากาศทางธุรกิจ การเสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฐานสถาบันในพื้นที่นี้มีความเข้มแข็ง, สถาบันของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกำลังได้รับการพัฒนา, ซึ่งทำให้หลักนิติธรรมและการปฏิบัติตามพันธกรณีที่เหมาะสมโดยรัฐและนักลงทุน, กฎหมาย “เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการการค้าระหว่างประเทศ”, “เกี่ยวกับการลงทุนและกิจกรรมการลงทุน”, “ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ถูกนำมาใช้ จำนวนของการกระทำทางกฎหมายเชิงบรรทัดฐานที่นำมาใช้ก่อนหน้านี้เป็นปึกแผ่น การดำเนินการตามเอกสารเหล่านี้ได้ปรับปรุงเงื่อนไขการลงทุนในอุซเบกิสถานอย่างมีนัยสำคัญ

นอกเหนือจากวิธีการทางกฎหมายที่มีอยู่แล้วในการปกป้องสิทธิและการค้ำประกันกิจกรรมของนักลงทุนในและต่างประเทศ รัฐยังคงแนะนำกลไกใหม่ๆ เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในพื้นที่นี้ เราสามารถสังเกตการก่อตั้งของสถาบันผู้ตรวจการธุรกิจภายใต้ประธานาธิบดีอุซเบกิสถานและแผนกต้อนรับของนายกรัฐมนตรีตามความคิดริเริ่มของประมุขแห่งรัฐ เพื่อพิจารณาอุทธรณ์จากผู้ประกอบการ

เนื่องจากการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง ส่วนแบ่งของการลงทุนจากต่างประเทศในภาคส่วนต่าง ๆ ของเศรษฐกิจของอุซเบกิสถานจึงเติบโตขึ้น ดังนั้น สัญญาสินเชื่อมูลค่ารวม 25 ล้านดอลลาร์จึงได้ลงนามระหว่างบริษัทปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals, บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ และ ธนาคารยุโรปเพื่อการบูรณะและพัฒนา เพื่อปรับปรุงสายการผลิตของโรงผลิต Kokand Superphosphate Plant JSC การสร้างคลัสเตอร์วิจัยนวัตกรรมและการผลิตยา Tashkent Pharma Park ในภูมิภาคทาชเคนต์ก็เริ่มขึ้นเช่นกัน โครงการหลักกำลังดำเนินการในภาคพลังงานเมื่อปีที่แล้ว “มาสดาร์” จากเอมิเรตส์และ “TOTAL Eren” ของฝรั่งเศสชนะการประกวดราคาสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สองแห่งที่มีกำลังการผลิต 100 เมกะวัตต์จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

สิ่งสำคัญคือต้องทราบด้วยว่าอุซเบกิสถานเป็นหนึ่งในสองรัฐในโลกที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและมีพรมแดนติดกับประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงมหาสมุทรของโลกได้ ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง จึงจำเป็นต้องสร้างระบบขนส่งและลอจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนา ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการรวมประเทศเข้ากับระบบการค้าระหว่างประเทศ ในการนี้รัฐบาลกำลังดำเนินมาตรการขนาดใหญ่เพื่อเร่งพัฒนาระบบขนส่งและศักยภาพการคมนาคมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการนำเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเข้ามาในพื้นที่นี้ ขั้นตอนการค้ากำลังถูกทำให้ง่ายขึ้น ประสิทธิภาพของกระบวนการข้ามพรมแดน และการใช้ศักยภาพการขนส่งและการขนส่งแบบบูรณาการได้รับการปรับปรุง

กรอบโครงสร้างสถาบันและกฎระเบียบสำหรับอุตสาหกรรมกำลังได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามคำสั่งของหัวหน้าอุซเบกิสถานลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 กระทรวงคมนาคมได้ถูกสร้างขึ้นซึ่งถูกกำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐบาลในการพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายรัฐแบบครบวงจรในการพัฒนาถนนทางรถไฟทางอากาศ , การขนส่งทางน้ำ, รถไฟฟ้าใต้ดิน และสิ่งอำนวยความสะดวกทางถนน

ส่วนหนึ่งของการดำเนินการ “โปรแกรมที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและกระจายเส้นทางการค้าต่างประเทศสำหรับการขนส่งสินค้าสำหรับปี ค.ศ. 2018-2022” กำลังดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงกรอบกฎหมายและการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศในทางปฏิบัติเพื่อ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งใหม่และเครือข่ายศูนย์โลจิสติกส์ เพื่อขยายฝูงบินวิธีการขนส่งทางถนนและเครื่องบิน สร้างเงื่อนไขสำหรับการขนส่งและการจัดการสินค้าในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการปฏิรูปที่กำลังดำเนินการอยู่

ในเวลาเดียวกัน อุซเบกิสถานตระหนักดีว่าการกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนนั้นต้องการการปลดปล่อยกิจกรรมของผู้ประกอบการ การสนับสนุนการเจรจาอย่างต่อเนื่องกับธุรกิจ การทำงานอย่างอุตสาหะในการระบุและเอาชนะอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาของบางภาคส่วน กิจกรรมการลงทุนที่กระตุ้นจะอำนวยความสะดวกโดยการพัฒนาเครื่องมือของหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชนและการจัดหาเงินทุนของโครงการและสำหรับการดำเนินการปฏิรูปคุณภาพสูงและการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาภาคการธนาคารและการเงิน เป็นสิ่งสำคัญ

ความเป็นผู้นำและรัฐบาลของอุซเบกิสถานมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ และทำงานเพื่อสร้างรูปแบบที่ยั่งยืนและแข่งขันได้ของเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

กระทรวงการลงทุนและการค้าต่างประเทศ

สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

 

Uzbekistan is one of the leading economists of Central Asia

Uzbekistan is the second largest economy in the Central Asian region. GDP per capita is slightly more than 1.8 thousand dollars. In the pre-pandemic period, the growth rate remained at the level of 5%. In 2020, Uzbekistan became one of the few countries that managed to maintain positive growth rates, which fell to + 1.6%. This is because of implementation of measures to counter the economic crisis, including the creation of the Anti-Crisis Fund and the support of low-income groups of the population and enterprises.

In 2021, the EBRD improved its economic growth forecasts for Uzbekistan from 4.5% to 5.6%.

Structural reforms begun almost five years ago to open up the economy and liberalize trade are ongoing. They are widely recognized by reputable international organizations. In particular, in the report of the World Bank and the International Finance Corporation «Doing Business-2020» Uzbekistan took 69th place, and in terms of the scale and effectiveness of the reforms being carried out, it entered the «top 20» best reformer countries in the world.

This year, for the first time, Uzbekistan is included in the Index of Regulatory Restrictions on Foreign Direct Investment of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), which is an indicator of the degree of openness of the economies of various countries to foreign investors.

Due to institutional improvements and large-scale reforms in the investment and economic spheres, effective interaction of relevant ministries and departments to improve the business environment and investment climate, Uzbekistan has taken a position at the level of the average indicators of the OECD countries.

In addition, Uzbekistan improved its position in the index of economic freedom in 2021, moving up six positions and taking 108th place out of 178. The level of economic freedom in Uzbekistan is 58.3 points out of 100.

For the first time, the international rating agency Moody’s assigned Uzbekistan a B1 rating, raising the forecast to “Positive”. Prior to this, the forecasts were characterized as “Stable” or “Negative”. This fact also testifies to the effectiveness of institutional and political reforms aimed at the socio-economic development of the country.

Further economic growth is facilitated by expanding trade ties and improving relations with neighbours from Central Asia, China and the European Union (EU), expanding the range and geography of exports of Uzbek products.

Uzbekistan’s access to the EU’s «Generalized System of Preferences Plus»

(GSP +), approved in 2021, will increase textile exports to the EU from 150 million euros in 2022 to 1 billion euros by 2025.

The last three years have shown that Uzbekistan’s opportunities for economic development are quite high. This is confirmed by such factors as high GDP growth rates, an increase in the level of economic freedom of entrepreneurs and investors, the financial stability of the state, and an increase in the country’s competitiveness by stimulating private investment in the creation of high-tech industries.

As part of the leading reforms, the multiplicity of exchange rates has been eliminated, and the illegal foreign exchange market has been eradicated. Now every investor has the opportunity to freely convert foreign currency through authorized banks. Moreover, in order to further simplify the exchange rate regime, the mandatory sale of export foreign exchange earnings for all economic entities of Uzbekistan was cancelled. This measure allowed the business to freely dispose of their foreign exchange funds coming to their accounts.

Since the beginning of this year, 70 out of 266 types of licenses have been cancelled, as well as 35 out of 140 permitted. The deadlines for processing 14 types of licensed activities and permits are almost halved.

In order to improve the efficiency of the state sectors of the economy, the optimization of the structure of the Cabinet of Ministers, the energy sector, mining and aviation industries was carried out. Separate agencies have been created to manage state assets, attract foreign direct investment, antimonopoly and anti-corruption committees. These measures have significantly increased the efficiency of the key sectors of the economy, as well as the government as a whole.

To carry out a cardinal transformation of the banking sector, the «Strategy for reforming the banking system of the Republic of Uzbekistan for 2020-2025» was approved, which provides for stimulating the development of the private sector, increasing the investment attractiveness of banks, the availability and quality of banking services.

An important reform was the change in the procedure for the privatization of land plots and the definition of their legal status as private property and objects of civil circulation. In accordance with the law «On the privatization of non-agricultural land plots» adopted in March this year, the privatization of land plots can be carried out in the form of redemption and sale through an electronic online auction. At the same time, the right to private ownership of privatized land plots is inviolable.

The process of privatization of state-owned enterprises in Uzbekistan is now becoming a driver for the next stage of economic growth. The main goal is to expand the participation of private capital as soon as possible, reduce the participation of the state in the economy and further improve the competitive environment.

In particular, within the framework of the transition to market mechanisms of some industries and large enterprises, in relation to more than 620 state assets, it is envisaged to carry out transformation, put it up for public auction, and sell it to the private sector.

In October 2020, Uzbekistan unveiled its extensive privatization program, which would see some of the country’s largest companies become fully or partially private. The list includes such enterprises as «Uzbekneftegaz», gold and uranium mining company «Navoi Mining and Metallurgical Combine (NMMC)», «Uzbekiston Havo Yullari», «Uzbekiston Temir Yullari» and the car manufacturer «Uzavtosanoat».

According to the Agency for State Asset Management, in the first half of 2021, state property was sold in the amount of about $ 105 million. For comparison, an amount of $ 150 million is given, reflecting privatization over the past four years. At the same time, the practice of selling state-owned facilities at a “zero” redemption value has been cancelled.

Due to the ongoing reforms, the inflow of foreign direct investment is consistently increasing. For foreign investors, a simplified customs and tax regime has been established, as well as a regime of entry, exit and stay in the country, conditions of labour relations, the implementation of financial and credit activities and other benefits and preferences.

Particular attention is paid to improving the investment and business climate, strengthening the protection of the rights and interests of both foreign and local investors. The institutional base in this area is being strengthened, the institutions of international arbitration courts are being developed, which ensure the rule of law and the proper fulfilment of the obligations assumed by the state and investors, the laws «On international commercial arbitration», «On investments and investment activities», «On special economic zones» have been adopted a number of previously adopted normative legal acts were unified. The implementation of these documents has significantly improved the conditions for investment in Uzbekistan.

Along with the existing legal means of protecting the rights and guarantees of the activities of local and foreign investors, the state continues to introduce new mechanisms to protect the rights and legitimate interests of entrepreneurs. Among the many positive changes that have occurred in recent years in this area, one can note the creation, at the initiative of the head of state, of the Institutions of the Business Ombudsman under the President of Uzbekistan and the reception offices of the Prime Minister to consider appeals from entrepreneurs.

Due to the ongoing reforms, the share of foreign investment in various sectors of the economy of Uzbekistan is growing. Thus, credit agreements totalling $ 25 million were signed between Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals, the International Finance Corporation and the European Bank for Reconstruction and Development to modernize the production lines of «Kokand Superphosphate Plant JSC». The construction of an innovative research and production pharmaceutical cluster «Tashkent Pharma Park» in the Tashkent region has also begun. Major projects are being implemented in the energy sector last year the from Emirates «Masdar» and the French «TOTAL Eren» won a tender for the construction of two solar power plants with a capacity of 100 MW on the basis of a public-private partnership.

It is also important to note that Uzbekistan is one of the two states in the world that are landlocked and border exclusively on countries that also do not have access to the world’s oceans. Therefore, to ensure high rates of economic growth, it is necessary to create an effective and developed transport and logistics system that will facilitate the country’s integration into the international trade system. In this regard, the government is taking large-scale measures to accelerate the development of the transport system and transit potential of the country. In particular, innovative technologies are being introduced into this area, trade procedures are being simplified, the efficiency of cross-border procedures and the integrated use of transport and transit potential are improved.

The institutional and regulatory framework for the industry is being strengthened. In particular, by the decree of the head of Uzbekistan dated February 1, 2019, the Ministry of Transport was created, which is defined as a government body for the development and implementation of a unified state policy in the development of road, rail, air, river transport, metro, and road facilities.

As part of the implementation of the «Comprehensive program to improve transport infrastructure and diversify foreign trade routes for the carriage of goods for 2018-2022», systematic work is being carried out to improve the legal framework and the practical implementation of international agreements, to develop new transport and transit corridors and a network of logistics centres, to expand the fleet of road transport means and aircraft, creating conditions for efficient transportation and handling of goods in neighbouring countries.

The foregoing testifies to the high efficiency and transparency of the reforms being carried out.

At the same time, Uzbekistan is well aware that the activation of private investment requires the emancipation of entrepreneurial activity, the support of a constant dialogue with business, painstaking work to identify and overcome barriers that impede the development of certain sectors. Stimulating investment activity will be facilitated by the development of instruments of public-private partnership and project financing, and for the high-quality implementation of reforms and maintaining stable high rates of economic growth, an effective strategy for the development of the banking and financial sector is important.

The leadership and government of Uzbekistan is committed to achieving these objectives, and work to create a sustainable and competitive model of the country’s economy continues.

 

Ministry of Investments and Foreign Trade

 of the Republic of Uzbekistan