“ชวน” นำคณะ ลงพื้นที่เยี่ยม ชาวลำปาง พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย

26

ประธานรัฐสภา นำคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชาวลำปางพร้อมมอบถุงยังชีพ ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย และให้กำลังใจขอให้ผ่านวิกฤตไปให้ได้ด้วยดี

วันที่ 26 ก.ย.2564 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อสังคมและการศึกษา พร้อมด้วย นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษา รมช.สาธารณสุข นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะเลขานุการมูลนิธิฯ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบปะประชาชนที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัวจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนมอบหน้ากากอนามัยเพื่อใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระหว่างเดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจต่อพี่น้องประชาชนให้สามารถผ่านวิกฤตที่ทุกคนต่างกำลังเผชิญอยู่ไปด้วยกัน โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายชวน หลีกภัย รับยื่นหนังสือจาก นายนิมิต เสนสุวรรณ กำนัน ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง เพื่อขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องด้วยชาวบ้าน ต.นาโป่ง ประกอบด้วย บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6 บ้านนาเบี้ย หมู่ที่ 7 และบ้านนาเบี้ยหลวง หมู่ที่ 10 ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี แหล่งน้ำแห้งขอดจนต้องพึ่งพาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่งในการนำน้ำใส่รถบรรทุกน้ำส่งให้ตามจุดต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

ส่วนการทำการเกษตรก็ต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลัก หากฝนแล้งก็จะทำให้พืชที่ปลูกได้รับความเสียหายจนชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักเพราะเกิดสภาวะขาดทุนทำให้แรงงานวัยหนุ่มสาวจำนวนมาก ต้องออกไปทำงานในตัวเมือง และต่างถิ่น รวมถึงต่างประเทศ และทิ้งลูกหลานไว้ให้กับคนแก่เฒ่าดูแล ส่งผลให้เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย ขาดความอบอุ่น และเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนยากจน

ทั้งนี้จากสภาพปัญหาดังกล่าวทางผู้นำหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการหาแหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ คือการนำน้ำจากแม่วังน้ำมาใช้ โดยการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าซึ่งชาวบ้านยินดีที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้า ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ นายชวน หลีกภัย พิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชาว ต.นาโป่ง ต่อไป