กรมทางหลวงชนบท จัดยานพาหนะ รับ-ส่ง ช่วยผู้ประสบอุทกภัย “ลพบุรี-นครสวรรค์”

49

รมว.คมนาคม กำชับ กรมทางหลวงชนบท จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถรับ-ส่ง เพื่อ ขนย้ายยานพาหนะ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ใน จ.ลพบุรี และ จ.นครสวรรค์

วันที่ 28 ก.ย.2564 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) สั่งการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ให้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกให้บริการรับ-ส่ง ผู้ประสบภัย บนถนนทางหลวงชนบทสาย ลบ.4182 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2219 – บ้านตะคร้อ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดลพบุรี และ จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการเดินทางและขนย้ายสิ่งของที่จำเป็น เช่น ยานพาหนะ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงชนบท จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและจะเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน กรมทางหลวงชนบท 1146