ธ.อิสลามฯ มอบเงินและสิ่งของบริโภคช่วยเหลือชาวอยุธยาที่ประสบภัยน้ำท่วม

39

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ส่งตัวแทนมอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและ บริโภคให้แก่คณะกรรมการอิสลาม จ.พระนครศรีอยุธยา นำไปช่วยเเหลือยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ ต.ปากกราน พร้อมเชิญชวนร่วมโครงการชุมชนซื่อสัตย์

วันที่ 29 ก.ย. 2564 เวลา 11.30 น. ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา ผู้แทนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นำโดย นายไพบูลย์ ภูมิพิบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานนนทบุรี และ นางนารีรัตน์ มีมุข ผู้จัดการอาวุโสบริหาร สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ได้นำทุนทรัพย์ จำนวนเงิน 15,000 บาท และ สิ่งของเครื่องบริโภคจำนวนหนึ่ง มามอบแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี อิหม่ามประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปเยียวยาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมกันนี้ทางคณะตัวแทนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ยังได้นำผลิตภัณฑ์โครงการชุมชนซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือพี่น้องสัปปุรุษของมัสยิดต่าง ๆ มาชี้แจงแนะนำ ให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฯ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณะกรรมการมัสยิดได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนายไพบูลย์ ภูมิพิบูลย์ กล่าวว่า โครงการนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว ที่ผ่านมามีคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในพื้นที่หลาย ๆ จังหวัด ให้ความสนใจยื่นความจำนงขอเข้าร่วมโครงการมาอย่างต่อเนื่อง และสำหรับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแผนว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ได้ผ่อนคลายเข้าสู่สภาวะปกติ ทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จะจัดวิทยากรมาประชุมเพื่อชี้แจงแนะนำโครงการอีกครั้ง