คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ประดิษฐ์แผ่นฝึกฉีดยา และ ยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว

26

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประดิษฐ์แผ่น “ผิวหนังเทียม” ด้วยยางพารา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฉีดยาในสถานการณ์โควิด ที่ จะต้องเรียนออนไลน์ และได้ยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว

นางสุนิดา อรรถอนุชิต อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกฉีดยา ที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน มีสภาพแข็งเกินไปไม่มีความยืดหยุ่น ให้ความรู้สึกเวลาปักเข็มลงไป ไม่เหมือนผิวหนังคนจริงๆ อีกทั้งยังไม่สามารถฝึกฉีดเข้าใต้ผิวหนังได้ จึงมีความคิดที่จะออกแบบแผ่น ฝึกฉีดยา สำหรับให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ฝึกปฏิบัติ โดยแผ่นฝึกฉีดยาที่ดีจะต้องมีลักษณะ เป็นแผ่นผิวหนังเสมือนจริง มีความยืดหยุ่น ให้ความรู้สึกเวลาปักเข็มลงไป อีกทั้งยังสามารถฝึกฉีดเข้าใต้ผิวหนังได้

สำหรับแรงบันดาลใจของการออกแบบแผ่นฝึกฉีดยา มาจากสถานการณ์โรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องฝึกปฏิบัติได้ จึงมีความคิดที่จะหาวัสดุที่มีลักษณะเหมือนผิวหนังของคนเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติสำหรับฝึกปฏิบัติฉีดยา ในรูปแบบต่างๆ จึงได้ปรึกษากับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มอ.ปัตตานี เพื่อผลิตแผ่นผิวหนังเสมือนจริงจากยางพาราโดยได้มีการปรับรูปแบบยางให้มีความเหมาะสม สามารถฉีดยาได้ในทุกวิธีโดยเฉพาะการฉีดแบบเข้าใต้ชั้นผิวหนัง แผ่นยางสามารถรับน้ำเข้าใต้ผิวหนังเป็นปุ่มชัดเจน เสมือนจริง สามารถดูดน้ำกลับได้ โดยที่แผ่นยางยังคงสภาพเดิม ทำความสะอาดได้ง่าย เพียงเเค่บีบน้ำออก และนำไปผึ่งลม การเก็บรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน ราคาประหยัด โดยได้ยื่นจดสิทธิบัตรแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564“คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีได้จัดทำชุด box set หรือกล่องอุปกรณ์มอบให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 62 คน โดยใน box set จะประกอบด้วยแผ่นผิวหนังเทียม ซึ่งด้านหลังแผ่นผิวหนังเทียมจะผลิตให้เป็นแผลเทียมไว้สำหรับให้นักศึกษาฝึกทำแผล มีน้ำยาล้างแผล เข็มฉีดยา อุปกรณ์ทำแผลและ ถุงมือ ซึ่งในการเรียนการสอนออนไลน์นักศึกษาจะได้รับทักษะการฝึกปฏิบัติเสมือนจริง การเรียนฉีดยาจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เราจะทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย นักศึกษาเรียนอย่างสนุกสนาน” อาจารย์สุนิดา กล่าว และว่า ผู้สนใจแผ่นฝึกฉีดยาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ. ปัตตานี e-mail: suni[email protected]