สมเด็จพระสังฆราช เสด็จประชุมมส. ก่อนปลด3เจ้าคณะวัด”โสธร-ปทุมฯ-กาฬสินธุ์”

27

สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จประชุมมหาเถรสมาคม ก่อนมีมติปลด 3เจ้าคณะจังหวัดวัดดัง ที่ชาวพุทธเลื่อมใส”วัดโสธรฯ-เขียนเขต-ประชานิยม” ขณะ สำนักพุทธฯ อ้าง เป็นอำนาจหน้าที่ คณะผู้ปกครองฯ

วันที่ 11 ต.8.2564 ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นายสิทธา มูลหงษ์ โฆษก พศ.แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่มี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธาน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ว่า ที่ประชุม มส.ไม่ได้พิจารณาถึงการ ให้พระสังมาธิการ 3 รูป ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด คือ 1.พระราชปริยัติสุนทร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา (อมรภิรักษ์ ปสันโน) ถอดถอนจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา 2.พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินธโร) วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี ถอดถอนจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และ 3.พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินธโร) วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์ ถอดถอนจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย พศ.เป็นหน่วยงานสนองงานคณะสงฆ์ และรัฐ ดังนั้น การดำเนินการแต่งตั้ง เป็นไปตามขั้นตอนของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดย ยึดหลักเกณฑ์ และวิธีการตามกฎหมาย อย่างถูกต้อง“สำหรับการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด ที่มีมูลเหตุหลักฐานที่นำไปสู่การถอดถอน และแต่งตั้งใหม่นั้น ได้นำข้อมูลกราบนมัสการให้เจ้าคณะหน เจ้าคณะภาค ผู้ปกครองของเจ้าคณะจังหวัดนั้นๆ รับทราบ ถึงปัญหา และเหตุผลก่อนดำเนินการ เรื่องดังกล่าวนี้ ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะปกครองที่จะดำเนินการตามแนวทางการปกครองของสงฆ์ ส่วนมูลเหตุการถอดถอนนั้น ไม่สามารถตอบได้ เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะหน ซึ่งถือเป็นเจ้าคณะผู้ปกครอง จะตอบคำถาม และชี้แจงให้กับผู้ที่ถูกปลดได้เป็นการส่วนตัว สำหรับการเคลื่อนไหวทั้งทางสังคม และการชุมนุมทางสาธารณะ เป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถทำได้” นายสิทธา กล่าว

นายสิทธากล่าวต่อว่า ส่วนกรณีเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ที่มีกระแสข่าวว่ามีการตั้งเจ้าคณะจังหวัดซ้อนตำแหน่งกันนั้น ชี้แจงว่าได้ยกพระทั้ง 2 รูป เป็นที่ปรึกษาของเจ้าคณะภาคนั้นแล้วๆ จึงได้แต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างคือ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

ผู้สื่อข่าวถามว่า แม้ประชาชนจะยื่นเรื่องขอให้ทบทวนมติให้พระสังมาธิการ 3 รูป ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ทาง พศ.จะไม่ยื่นเรื่องดังกล่าวให้ มส.พิจารณาอีกครั้งใช่หรือไม่ นายสิทธา กล่าวว่า เรื่องดังกล่าว พศ.ได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้น คือได้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ และกฎหมาย สิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้คงไม่สามารถอธิบายได้