“มนัญญา”ลงพื้นที่ นำ”ถุงยังชีพ-มอบเมล็ดพันธุ์พืช”ช่วยชาวบ้าน อ.เขาสมิงจ.ตราด

27

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และให้กำลังใจเกษตรกร พร้อมมอบถุงยังชีพ, ชุดเมล็ดพันธุ์พืช และปุ๋ย ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต.สะตอ-ต.เทพนิมิตร อ.เขาสมิง จ.ตราด

วันที่ 16 ต.ค. 2564 น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย และให้กำลังใจ ประชาชน ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด พร้อมมอบถุงยังชีพ100 ชุด เมล็ดพันธุ์พืช 50 ชุด ชุดชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 20 ชุด ปุ๋ยชีวภาพแหนแดง และปุ๋ยหมักเติมอากาศ 20 ชุด ให้เกษตรกรในตำบล โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ จุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราดหลังจากนั้น รมช.มนัญญา ได้เดินทางไปยัง ต.เทพนิมิตร เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ต.เทพนิมิตร อ.เขาสมิง มอบถุงยังชีพ จำนวน 120 ชุด มอบชุดเมล็ดพันธุ์พืช 50 ชุด ชุดชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 20 ชุด ปุ๋ยชีวภาพแหนแดง และปุ๋ยหมักเติมอากาศ 20 ชุด ให้กับเกษตรกรในตำบล ณ จุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วัดเทพนิมิตร ต.เทพนิมิตร อ.เขาสมิง จ.ตราด