ปลัดศธ.ไฟเขียว ให้นักเรียนหญิง ที่นับถือศาสนาอิสลาม สวม “ฮิญาบ”มาโรงเรียนได้

526

กระทรวงศึกษาธิการ​ มีคำสั่งให้ นักเรียนหญิง นับถือศาสนาอิสลาม สามารถสวม “ฮิญาบ” มาเรียนหนังสือได้ โดยไม่ขัดระเบียบการแต่กาย ชี้เป็นสิทธิเสรีภาพ ตามที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองคนไทยในการนับถือ ปฏิบัติ หรือ ประกอบพิธีกรรมตามศาสนา

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษา มีหนังสือลงวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ถึงนายกสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา ที่มีหนังสือเรียกร้องให้ นักเรียนหญิงชาวมุสลิม ไม่ให้สวมผ้าคลุมศรีษะ หรือ ฮิญาบ มาโรงเรียน เนื่องจากขัดต่อระเบียบการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ.2561 นั้น

กรณีดังกล่าว กระทรวงศึกษาได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การกำหนดให้นักเรียนหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามแต่เครื่องแบบนักเรียนที่มีผ้าคลุมศีรษะ หรือ ฮิยาบ สอดคล้องกับบทบัญยัติของรัฐะรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย ที่ให้การคุ้มครองเสรีภาพของบุคคลในการนับถือ ปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน ดังนั้นจึงถือว่า การสวมฮิยาบ มาเรียนหนังสือจึงสมารถปฏิบัติได้ โดยไม่ขัดระเบียบการแต่งการของกระทรวงศึกษาธิการแต่อย่างใด