ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ต้อนรับทูตโอมาน หารือ การลงทุนสินค้าฮาลาล

29

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ต้อนรับ ทูตโอมาน เข้าพบหารือ การค้าการลงทุนสินค้าฮาลาล ในประเทศโอมาน ขณะที่ทูตโอมานขอให้ไทยทำหนังสือเพื่อประสานงานให้ชัดเจนก่อน

วันที่ 11 พ.ย.2564 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (ศวฮ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย นายปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.พรพิมล มะหะหมัด และดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศวฮ. ดร.อัชอารีย์ สุขสุวรรณ และดร.เกษิณี เกตุเลขา นางสาวนัจวา ยานยา สันติวรกุล เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Issa Abdullah Jaber Al-Alawi เอกอัคราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ประจำประเทศไทยทั้งนี้สืบเนื่องจากข้อหารือเมื่อครั้งที่เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งข้อหารือสำคัญคือรัฐบาลไทยขอให้รัฐบาลโอมาน รับรองและยอมรับตราฮาลาลของประเทศไทย เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศไทยไปยังประเทศโอมานในอนาคต ท่านเอกอัครราชทูตจึงเห็นว่าควรเข้ามาพบและเยี่ยมชม เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับฮาลาลประเทศไทยเพิ่มเติมจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และสถาบันสถาบันมาตรฐานฮาลาลทั้งนี้ เอกอัครราชทูตแจ้งว่าหากประไทยประสงค์ที่จะให้ทางประเทศโอมานประสานความร่วมมือด้านฮาลาลกับภาคธุรกิจในประเทศโอมาน ก็ขอให้ทำหนังสือไปยังสถานทูตเพื่อทางสถานทูตจะได้ดำเนินการประสานงานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันได้ชื่นชมในการนำเสนอข้อมูลเรื่องฮาลาลที่ครอบคลุม และประทับใจในงานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ทันสมัย ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลในสนับสนุนการรับรองฮาลาลของประเทศไทยอย่างมาก